PSZICHO-ASZTROLÓGIA

Dióhéjban a pszichológiai szemléletű asztrológiáról

Az asztrológia ősi szimbólumrendszere újra fellendülőben van

Lényegét tekintve nem azonos a bulvársajtóban megjelenő “útmutatókkal”! Az asztrológia pszichológiai ismeretekkel való integrálása a mai korban nélkülözhetetlen.
A pszicho-asztrológia fejlődés-centrikus megközelítése valódi és hatékony segítséget ad minden nyitott embernek!
A pszichológia a psziché felépítését, belső összefüggéseit, fejlődését, zavarait vizsgálja, s a felismert összefüggéseket alkalmazza a gyógyításban, nevelésben, egyéb folyamatokban.
Az asztrológia, mint analógiákra épült ősi szimbólumrendszer, szintén leképezi az egyén belső felépítését, működését, mutatja annak zavarait, és fejlődési lehetőségeit.
Más nyelvezetet használ a két tudomány, de valójában mindkettő az emberről, annak teljességéről, sokszínűségéről szól.

Ahogy minden a világban, úgy az asztrológia is fejlődik

A régi korok embere kevésbé volt individualista, megelégedett a közösségének életére vonatkoztatott útmutatásokkal, ma sokkal inkább önmagunkra koncentrálunk. Alapvetően saját működésünk megértése foglakoztat bennünket, hogy ezen keresztül kapcsolatrendszerünk érthetőbbé, átláthatóbbá váljon, tisztább és határozottabb célkövetést valósíthassunk meg életünkben.
Ezért az ősi és alapérvényű analógiákat a ma emberének már más módon kell közvetíteni, érthetővé és emberközelivé tenni, mint korábban.
A pszichológia is fejlődik a felmerülő újabb emberi igények mentén. Ken Wilber nevéhez kapcsolódó integrál pszichológia visszanyúlik az ősi szakrális tudásanyaghoz, és integrálja azt a mai tudományos pszichológiai rendszerhez. Mi magunk is ezt tesszük, modern pszichológiai szemléletmódban tanítjuk az asztrológiát! Munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy a pszicho-asztrológia egyre több embert szólít meg, ismertet meg önmagával, tágítja világlátását és fejleszti tolerancia képességét.
Az emberi élet célja alapvetően a fejlődés, a tanulás. Mindenki tanul, tudatosan, vagy tudattalanul, s időnként az élet “vizsgahelyzet” elé állítja. A személyes horoszkóp (radix) tükrözi az egyén személyiségéből fakadó problémáit, megmutatja azt, hogy ezeket hogyan képes korrigálni, “megtanulni”, s ehhez a “sorspedagógia” milyen élethelyzetekkel szembesíti!

Ma ehhez igazi segítséget kaphatunk a pszicho-asztrológia által! Mely nem más, mint egyfajta 
“használati útmutató” az életünkhöz, ami megmutatja, hogy mely dolgokat kell megtanulnunk, tökéletesítenünk, 
s ehhez milyen képességek, erőforrások állnak a rendelkezésünkre.

A pszicho-asztrológia pszichológiai tudással kiegészített asztrológia!

Az asztrológiának ez a személyiségközpontú, fejlődés orientált formája nem értékel, és nem minősít, önismereti célzattal utat mutat, segítve az egyént a fejlődésben.
A klienst partnerként és felnőttként kezeli, aki képes a helyes döntéseket meghozni önmaga érdekében az asztrológia által mutatott tükör segítségével.
A személyes kapcsolatban történő horoszkóp elemzés során az asztrológus képes felismeri azt, hogy kliensének mi az aktuális helyzete, teherbírása, ennek megfelelően segíti őt.
A tanácsadás során segít megérteni az egyén életébe alapvetően tanulási szándékkal bevonzott élethelyzeteket, tudatosítva a változáshoz rendelkezésre álló erőforrásokat is.
Megtisztelő feladat számunkra, hogy az új évezred hajnalán úttörői lehetünk ennek a “régi-új” látásmód elterjesztésének. Hogy segíthetjük beteljesíteni Fritz Riemann (1902-1979) német pszichoterapeuta asztrológus következő “jóslatát”, melyet az Útmutató asztrológia című könyvében írt le:
“Az asztrológián alapuló tanácsadó beszélgetés valószínűleg a jövő pszichoterápiájának részét képezi majd.”


Gyakorló asztrológusként elhatárolódom attól a hiedelemtől, hogy az asztrológia valami misztikus ködbe burkolt jóslásféle volna. Napra készen, gyakorlatias tanácsokkal képes segíteni minden érdeklődőt.
Tehát nem használható jóslásra, önigazolásra és arra, hogy a nehézségeinket kikerüljük!

Mint minden tanácsadó munkában, itt is elsődleges eszköz a saját személyiségünk!

Hatékonyságunkat alapjaiban határozza meg a személyiségállapotunk, azaz önismereti szintünk. Erre épülnek rá egyéb természetes képességeink, s csak a legfelső réteghez tartozik a konkrét asztrológiai tudásunk.
Képzeljük el ezt az egészet egy felfelé mutató háromszögként, melynek felső csúcsán keresztül nyilvánul meg a tanácsadás során a személyes hatékonyságunk!
Ezért különösen fontosnak tartjuk az önismereti munkát, melyet igyekszünk a képzésünk során is fejleszteni hallgatóinknál. Mielőtt másokkal foglalkozunk, fontos a saját működéseink feltárása, megértése, megfelelő eszközökkel történő átdolgozása.
Ha az Artemisz Asztrológia Akadémia Hallgatója leszel, akkor számíthatsz arra, hogy önismeretedben jelentős lépéseket teszel, hiszen az első 4 évben a saját horoszkópodon keresztül ismerkedsz meg az asztrológiával, a beadandó házi dolgozatok témája is a radixodhoz (születési horoszkóp ábrádhoz) kapcsolódik.

Az asztrológus, mint szakma, ma hivatalos keretekkel nem rendelkezik

Nincs körülhatárolt szerepköre, lefektetett szabályai, a képzés és gyakorlási feltételek is kaotikusak. Emiatt sok a félreértés, téves elképzelés arról, mire is használható ma az asztrológia. Mindezt csak tovább fokozza a “bulvár-asztrológia” felületes információ dömpingje!
Ezért tartjuk fontosnak, hogy önmagunk és hallgatóink számára lefektessünk olyan alapelveket, melyek stabil támpontokat adnak az asztrológus tanácsadói tevékenységhez. Etikai irányelveinket itt találod!

TISZTÁZZUK A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKET

KÉRJ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ASZTROLÓGIA KÉPZÉSÜNKRŐL!