A pszichológiai szemléletű asztrológiáról

Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Pszicho-asztrológia

Az asztrológia ősi szimbólumrendszere újra fellendülőben van

  • Lényegét tekintve nem azonos a bulvársajtóban megjelenő “útmutatókkal”! Az asztrológia pszichológiai ismeretekkel való integrálása a mai korban nélkülözhetetlen. Fejlődés-centrikus megközelítése valódi és hatékony segítséget ad  minden nyitott embernek.
  • A pszichológia a psziché felépítését, belső összefüggéseit, fejlődését, zavarait vizsgálja, s a felismert összefüggéseket alkalmazza a gyógyításban, nevelésben, egyéb folyamatokban.
  • Az asztrológia, mint analógiákra épült ősi szimbólumrendszer, szintén leképezi az egyén belső felépítését, működését, mutatja annak zavarait, és fejlődési lehetőségeit.
  • Más nyelvezetet használ a két tudomány, de valójában mindkettő az emberről, annak teljességéről, sokszínűségéről szól.

Ahogy minden a világban, úgy az asztrológia is fejlődik

  • A régi korok embere kevésbé volt individualista, megelégedett a közösségének életére vonatkoztatott útmutatásokkal, ma sokkal inkább önmagunkra koncentrálunk.
  • Alapvetően saját működésünk megértése foglakoztat bennünket, hogy ezen keresztül kapcsolatrendszerünk érthetőbbé, átláthatóbbá váljon, tisztább és határozottabb célkövetést valósíthassunk meg életünkben.
  • Ezért az ősi és alapérvényű analógiákat a ma emberének már más módon kell közvetíteni, érthetővé és emberközelivé tenni, mint korábban.
  • A pszichológia is fejlődik a felmerülő újabb emberi igények mentén. Ken Wilber nevéhez kapcsolódó integrál pszichológia visszanyúlik az ősi szakrális tudásanyaghoz, és integrálja azt a mai tudományos pszichológiai rendszerhez.
  • Mi magunk is ezt tesszük, integrált szemléletmódban tanítjuk az asztrológiát, mely ebben a hiteles formában egyre több embert szólít meg, ismertet meg önmagával, tágítja világlátását és fejleszti tolerancia képességét.

Megtisztelő feladat számunkra, hogy az új évezred hajnalán úttörői lehetünk ennek a “régi-új” látásmód elterjesztésének. Hogy segíthetjük beteljesíteni Fritz Riemann (1902-1979) német pszichoterapeuta asztrológus következő „jóslatát”, melyet az Útmutató asztrológia című könyvében írt le:

“Az asztrológián alapuló tanácsadó beszélgetés valószínűleg a jövő pszichoterápiájának részét képezi majd.”