Neptunusz a Halak csillagjegyben

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • A mélyreható változások harmadik lépése!
 • 2012. február 3-tól 2026. január 26-ig teljes erővel szolgálja a megújulás, a gondolkodás és értékrend-váltás globális folyamatát.
 • Szép lassan, “beszivárgó” módon feloldja  a régi és ismert rendszereket, bevált működésmódokat, felerősítve a szorongásokat, hiszen fontos területeken kell újra strukturálni egyéni, közösségi és globális életünket.
 • Az idei, 2020. évben június 23-tól november 29-ig a bolygó hátráló, azaz retrográd mozgásra vált. Ez az időszak még inkább kedvez a befelé fordulásnak, lehetőséget biztosít, hogy jobban átgondoljuk dolgainkat.
 • Hatása teljesen más minőségben lesz érzékelhető, mint a Plútó és Uránusz esetében, hiszen jellemzője a fokozatos „beszivárgás”, előtűnés.
 • Mint az intuíció, hatását először csak körvonalaiban érzékeljük, egyre jobban sejtjük, észrevesszük, érzékeljük, később bizonyosságként találkozunk vele.

A Neptunusz retrográd mozgásának további időpontjai a Halak csillagjegyben haladva:

2021.06.26 – 2021.12.06.
2022.06.28 – 2022.12.04.
2023.07.01 – 2023.12.07.
2024.07.02 – 2024.12.08.
2025.07.05 – 2025.12.11.

Nézzük meg, mit tesz hozzá hatásával a már beindult változásokhoz!

Ahhoz, hogy szemléletünk kitáguljon, mai gyakran használt kifejezéssel “dimenzióugrás- illetve váltás” történjen, kozmikus gondolkodásra kell szert tenni.

Ennek előfeltétele, hogy saját egoista, önmagunkra koncentrált törekvéseinket alá tudjuk rendelni egy nagyobb egységnek, az emberiségnek.

Ebben a folyamatban lesz a segítségünkre a Neptunusz.

Felébreszti az együttérzést, segítségnyújtási lehetőségeket teremt számunkra érzelmi világunk fokozott érzékenységén keresztül.

Transzcendens tapasztalatokat ad, ha nyitottak vagyunk annak megélésére.

A Neptunusz, mint planéta, egy gyönyörű jeges-kék óriásbolygó

 • Felfedezése előtt már kiszámították előre a pályáját, s 1846. szeptember 23-án pillantotta meg ténylegesen Johann Galle. Nap körül leírt pályája csaknem tökéletes kör, mely a szimbológiában a teljességet jeleníti meg. Ezt közel 165 év alatt futja be, ebből következik, hogy egy jel előterében nagyjából 14 évig tartózkodik.
 • Nevét Neptunuszról kapta, mely a római mitológiában a tengerek, a földrengés és a termékenység istene is. Görög megfelelője Poszeidón. Jele az istenség háromágú szigonyát utánozza, mellyel felkorbácsolja vagy lecsillapítja a tengerek hullámzását.
 • Így szimbolikájában magában hordozza a rejtett hármasságot, mely a földi, emberi világ számára a teljességet, a test-lélek-szellem közötti összhangot, a síkok összehangolását teszi lehetővé. Ennek fontos eszköze az intuíció, mely “Neptunusz gyermeke”, aki nem más, mint Pegazus, a szárnyas ló, aki Neptunusz Medúzától született törvénytelen gyermeke!
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Ahogy a végtelen vizek birodalma az ember számára egy “más-világ”, ugyanúgy vagyunk saját magzati létünkkel, álom-életünkkel, s a túlvilággal való kapcsolatunkkal is. Misztikus.
 • Van, aki számára vonzó, de van, aki félelemmel gondol ezekre a tapasztalatokra, hiszen ezekben a fázisokban éntudatunk elveszíti a kontrollt és irányítást. Miként a tengerek és óceánok mélye számunkra sokszor félelmetes, de egyben gyönyörű, teljességében még felderítetlen terület, úgy saját belső pszichikus valóságunk is feltérképezésre vár mindannyiunkban.
 • Az archaikus ember lélekvezetőt (pszichopomposz) vett igénybe, ha saját belső világába akart alá szállni. Ilyen isteni lélekvezetők voltak Thanatosz, a halál birodalmának őre, s annak kistestvére Hypnos is, aki az álom istensége. Mindkettő egy más-világ bejáratát őrzi!