fbpx

A pszichológiai szemléletű asztrológiáról

Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Pszicho-asztrológia

Az asztrológia ősi szimbólumrendszere újra fellendülőben van

 • Lényegét tekintve nem azonos a bulvársajtóban megjelenő “útmutatókkal”! Az asztrológia pszichológiai ismeretekkel való integrálása a mai korban nélkülözhetetlen. Fejlődés-centrikus megközelítése valódi és hatékony segítséget ad  minden nyitott embernek.
 • A pszichológia a psziché felépítését, belső összefüggéseit, fejlődését, zavarait vizsgálja, s a felismert összefüggéseket alkalmazza a gyógyításban, nevelésben, egyéb folyamatokban.
 • Az asztrológia, mint analógiákra épült ősi szimbólumrendszer, szintén leképezi az egyén belső felépítését, működését, mutatja annak zavarait, és fejlődési lehetőségeit.
 • Más nyelvezetet használ a két tudomány, de valójában mindkettő az emberről, annak teljességéről, sokszínűségéről szól.

Ahogy minden a világban, úgy az asztrológia is fejlődik

 • A régi korok embere kevésbé volt individualista, megelégedett a közösségének életére vonatkoztatott útmutatásokkal, ma sokkal inkább önmagunkra koncentrálunk.
 • Alapvetően saját működésünk megértése foglakoztat bennünket, hogy ezen keresztül kapcsolatrendszerünk érthetőbbé, átláthatóbbá váljon, tisztább és határozottabb célkövetést valósíthassunk meg életünkben.
 • Ezért az ősi és alapérvényű analógiákat a ma emberének már más módon kell közvetíteni, érthetővé és emberközelivé tenni, mint korábban.
 • A pszichológia is fejlődik a felmerülő újabb emberi igények mentén. Ken Wilber nevéhez kapcsolódó integrál pszichológia visszanyúlik az ősi szakrális tudásanyaghoz, és integrálja azt a mai tudományos pszichológiai rendszerhez.
 • Mi magunk is ezt tesszük, integrált szemléletmódban tanítjuk az asztrológiát, mely ebben a hiteles formában egyre több embert szólít meg, ismertet meg önmagával, tágítja világlátását és fejleszti tolerancia képességét.

Megtisztelő feladat számunkra, hogy az új évezred hajnalán úttörői lehetünk ennek a “régi-új” látásmód elterjesztésének. Hogy segíthetjük beteljesíteni Fritz Riemann (1902-1979) német pszichoterapeuta asztrológus következő “jóslatát”, melyet az Útmutató asztrológia című könyvében írt le:

“Az asztrológián alapuló tanácsadó beszélgetés valószínűleg a jövő pszichoterápiájának részét képezi majd.”

Pszichológiai tudással kiegészített asztrológia

 • Az asztrológiának ez a személyiségközpontú, fejlődés orientált formája nem értékel, és nem minősít, önismereti célzattal utat mutat, segítve az egyént a fejlődésben.
 • A klienst partnerként és felnőttként kezeli, aki képes a helyes döntéseket meghozni önmaga érdekében az asztrológia által mutatott tükör segítségével.
 • Tanácsadása személyes, segít megérteni az egyén életébe alapvetően tanulási szándékkal bevonzott élethelyzeteket.
 • Tudása alapján felismeri azt, hogy ügyfelének mi az aktuálisan elfogadható “tükör”, így pont eleget ad.

C. G. Jung: Megjegyzés “Az aranyvirág titkához” 

Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Pszicho-asztrológia Carl Gustav Jung

“Az asztrológia a pszichológiából eredő megismerés, mégpedig minden fenntartás nélkül, hiszen az asztrológiában összpontosul a régi korok minden pszichológiai ismerete.”

Az emberi élet célja alapvetően a fejlődés, a tanulás

 • Mindenki tanul, tudatosan, vagy tudattalanul, s időnként az élet “vizsgahelyzet” elé állítja. A személyes horoszkóp (radix) tükrözi az egyén személyiségéből fakadó problémáit, megmutatja azt, hogy ezeket hogyan képes korrigálni, “megtanulni”, s ehhez a “sorspedagógia” milyen élethelyzetekkel szembesíti!
  Milyen lehetőségek és eszközök állnak az egyén rendelkezésére a megküzdéshez, ezt is kiolvashatjuk egy korrekten elkészített születési horoszkópból.
 • Napjainkban a saját bőrünkön érezzük, hogy gondolkodásváltásra van szükségünk! A józan ész megőrzése mellett, fel kell élesztenünk intuitív, analógiás tudásunkat. Csak a kettőt együtt használva tudunk helyes, fejlődésünket szolgáló döntéseket hozni.
 • Ma ehhez igazi segítséget kaphatunk a pszichológiai szemléletű asztrológiától. Mely nem más, mint egyfajta “használati útmutató” az életünkhöz, ami megmutatja, hogy mely dolgokat kell megtanulnunk, tökéletesítenünk, s ehhez milyen képességek, erőforrások állnak a rendelkezésünkre.

Gyakorló asztrológusként elhatárolódom attól a hiedelemtől, hogy az asztrológia valami misztikus ködbe burkolt jóslásféle volna.

Napra készen, gyakorlatias tanácsokkal képes segíteni minden érdeklődőt.

Tehát nem használható jóslásra, önigazolásra és arra, hogy a nehézségeinket kikerüljük!

A tanácsadás során egyszerre szükséges a racionális, és intuitív gondolkodás

Az analógiás látásmódot pszichológiai ismeretekkel kiegészítve tudunk valós és hatékony segítséget nyújtani, mely természetesen csak személyes kontaktusban történhet.
 • Mint minden tanácsadó munkában, itt is elsődleges eszköz a saját személyiségünk.
 • Hatékonyságunkat alapjaiban határozza meg a személyiségállapotunk, azaz önismereti szintünk.
 • Erre épülnek rá egyéb természetes képességeink, s csak a legfelső réteghez tartozik a konkrét asztrológiai tudásunk.
 • Képzeljük el ezt az egészet egy felfelé mutató háromszögként, melynek felső csúcsán keresztül nyilvánul meg a tanácsadás során a személyes hatékonyságunk!

Ezért különösen fontosnak tartjuk az önismereti munkát, melyet igyekszünk a képzésünk során is fejleszteni hallgatóinknál. Mielőtt másokkal foglalkozunk, fontos a saját működéseink feltárása, megértése, megfelelő eszközökkel történő átdolgozása.

Az asztrológus, mint szakma, ma hivatalos keretekkel nem rendelkezik

Nincs körülhatárolt szerepköre, lefektetett szabályai, a képzés és gyakorlási feltételek is kaotikusak. Emiatt sok a félreértés, téves elképzelés arról, mire is használható ma az asztrológia. Mindezt csak tovább fokozza a “bulvár-asztrológia” felületes információ dömpingje.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy önmagunk és hallgatóink számára lefektessünk olyan alapelveket, melyek stabil támpontokat adnak az asztrológus tanácsadói tevékenységében.

Ha asztrológus tanácsadónak készülsz, gondold át a következőket!

 • Mint minden segítő szakmában, itt is a személyiségeddel dolgozol!
 • Első és legfontosabb az önmagaddal való találkozás, szembenézés, a saját önismereti munka, csak erre épülhet rá a segítő szerepköröd!
 • A saját kliséid, előítéleteid, tudattalan problematikád belevetül a tanácsadásodba.
 • Csak akkor segíts, ha arra felkérnek!
 • “Nem”-et is mondhatsz egy felkérésre.
 • Legyél tisztában azzal, hogy amibe beleavatkozol, az a sorsoddá válik! (Karma!)
Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Pszicho-asztrológia
 • Csak személyes találkozással lehet hatékony tanácsadást folytatni, melynek célja a kérdezőt segíteni abban, amire megérett, amire kíváncsi.
 • Tanácsadói szerep egyben “tekintélyszerep” is. Sokkal erősebb hatása van egy kijelentésednek, mint más élethelyzetben.
 • A tanácsadás csak akkor lehet sikeres, ha a hozzánk fordulónak megvan a saját tudatos elhatározása, motivációja. Ennek hiányában még nem jött el az idő az együttműködésre.
 • Hozzátartozónak ne tarts elemzést, tanácsadást! Kivétel ez alól a gyermekhoroszkóp készítése.
 • Önismeretedben segítünk a képzés során is, hiszen az első 4 évben a saját horoszkópodon keresztül ismerkedsz meg az asztrológiával, a beadandó házi dolgozatok témája is a radixodhoz (születési horoszkóp ábrádhoz) kapcsolódik.
error: