Oktatónk: Benedek Emília

 • Felnőttképzési szakemberként segítem az Artemisz Önismereti Műhely, az Artemisz Asztrológia Iskola munkáját.
 • Asztrológiai alapismereteket oktatok a Pszicho-asztrológiai tanácsadó képzés I-II-III-IV. moduljaiban…
 • Részt veszek a képzési programok kidolgozásában, a képzésszervezésben, a marketing-és reklámfeladatokban, továbbá a csoportokhoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenységben, a modulzáró vizsgák anyagának összeállításában, javításában, értékelésében, vizsgaszervezésben, az intézmény minőségirányítási rendszerének fejlesztésében.

Múltam és jelenem kapcsolatáról…

 • Pedagógus – Tanító diplomát Debrecenben kaptam 1987-ben. Több mint 20 évet dolgoztam a közoktatásban, 6-10 éves korú kisiskolásokkal foglalkozva. Jelenleg egyéni fejlesztéseket végzek, korrepetálok, felzárkóztatok 6-14 éves gyerekeket, valamint felvételi előkészítő foglalkozásokat tartok 6 illetve 8 osztályos gimnáziumba készülők számára.
 • Élethivatásomból adódóan a spirituális eszmék és a pedagógia kapcsolata is érdekel jelenleg. Véleményem szerint a mai oktatási-nevelési rend túlzottan intellektuális központú, nem ad lehetőséget a gyerekek érzelmi fejlődésére, és arra sem, hogy önállóan gondolkodó, cselekedeteikeért felelősséget vállaló felnőttekké váljanak idővel. Mindig is azt éreztem, hogy nem kerek egész az oktatási-nevelési rendszerünk. Azt gondolom, hogy ha rátalálnánk a pedagógia transzcendens tartalmaira, könnyebben boldogulnánk a jövő generációinak fejlesztésével. Igyekszem ehhez a folyamathoz azzal hozzájárulni, hogy a spirituális pedagógia témakörében anyagokat gyűjtök, azokat rendszerezem.
 • Három intelligens felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Két lányom, Borika és Anna külföldön élik életüket, végzik munkájukat. Máté fiam Szegeden, mesterképzésen környezettudományt tanul levelezőn, mellette “vegyésztanoncokat” oktat . Két fiú unokámat sajnos csak ritkán látom személyesen.
 • Ezoterikus érdeklődésem több mint 20 évre nyúlik vissza. Természetgyógyászat, reflexológia, fitoterápia, vízgyógyászat, homeopátia, Bach-virágterápia, Reiki, Tarot, numerológia, asztrológia, női szerepfejlesztő tréning, hatékony kommunikáció, asszertív érzelmi kommunikáció, egy-egy szakaszai múltamnak. Alternatív pszichológiát és parapszichológiát is tanultam a Szintézis Szabadegyetemen. Az “ezo-spiro-pszicho biznisz” jelenleg hazánkban sokszínű. Sajnos sok olyan képzést, tanfolyamot, oktatást, hétvégi megvilágosodás kurzust is ajánlanak nem megfelelő felkészültségű “szakemberek”, ami legfeljebb ahhoz jó, hogy pénztárcánkat megcsapolja. Felnőttképzési szakemberként látom a visszásságokat, a törvényileg kontrollálhatatlan folyamatokat, a káros következményeket. E gondolatokból született az Ezoterikus felnőttképzés című írásom.

Asztrológia iránti érdeklődésem és elköteleződésem máig megmaradt…

 • Hatékony és alkalmazható diagnosztikus eszköznek tartom önismeretünk feltérképezésében. Az elmúlt 4 évben az Artemisz Önismereti Műhely és az Artemisz Asztrológia Iskola oktatójaként tevékenykedek. Asztrológiai alapismereteket oktatok mind a négy évfolyamon. A gyakorlatban tapasztalom, hogy az asztrológia ősi tudása hogyan kapcsolható össze a legmodernebb, alternatív pszichológiai irányzatok tudástárával. Jó érzés azzal a tudattal élni, hogy részese vagyok egy olyan folyamatnak, ami talán csak évek, évtizedek múltán hozza meg eredményét, hatását, mikor az asztrológiát alap tananyagként oktatják majd az iskolákban…

Pszichodráma, mint érzelmi stabilitásom alapja…

 • Életem egyik legjobb döntését akkor hoztam, amikor jelentkeztem egy pszicho-dráma eszközét alkalmazó önismeretet és személyiséget fejlesztő csoportba. Mindenkinek ajánlom, aki lelkileg bátor és erős ahhoz, hogy önmagával szembenézzen. 2013-ban kaptam meg Pszichodráma asszisztensi végzettségemet bizonyító Oklevelemet. Tagja vagyok a Magyar Pszichodráma Egyesületnek. Jelenleg is vezetünk egy csoportot Krisztinával közösen, és terveink között szerepel további csoportok indítása.
 • A pszichodrámáról, mint személyiség- és önismeret fejlesztő módszerről itt tájékozódhatsz részletesen

Önismereti úton járó vagyok!

 • Pár évvel ezelőtt még azt mondtam volna önmagam lényegét meghatározva: Útkereső vagyok. Jelenleg azt mondom: Úton járó vagyok.
  Örülök, hogy most (is) élhetek, e nagy horderejű változásokat hozó időkben, e szellemileg jelentős korban. Örülök létezésemnek. Örülök minden olyan ember létezésének, kiket utamba sodor a sors. Örök optimistaként hiszek és remélek. Bízom a világegyetem, és benne az emberi faj fejlődésében, szellemi felemelkedésében. Sokan naivnak tartanak ezért. Nem zavar.
  Arra törekszem, hogy mindenhol és mindenkor ÖNMAGAM legyek.
  Az utóbbi években rendszeresen meditálok.

Teozófia = Ősi Bölcsesség az életemben…

 • Világlátásom magját az Ősi Bölcsesség, vagyis Teozófia alaptanításai adják. Az elméleten túl elsősorban az foglalkoztat, hogyan lehet e fennkölt és magasztos eszméket beépíteni mindennapi életünkbe, és hogyan érdemes alkalmazni a hétköznapi világban. A világot működtető alap törvények: karma, dharma, reinkarnáció, fejlődés, az ember testei… ismerete nélkül a spiritualitás felé fordulni nincs értelme szerintem.

A támogató barátok szerepéről életemben…

 • Eddigi életem során nagyon sok segítséget kaptam barátaimtól nem csak fizikai formában, hanem lelki síkon is. Nekem ők jelentik a családot elvált nőként. Sajnos a származási és a teremtett családtagjaim is messze élnek tőlem, ritkán tudok személyesen találkozni velük. A legfőbb szakmai/baráti/támogatói segítséget Oláhné Mednyánszki Krisztinától kaptam új életem alapjainak megteremtéséhez, mikor pedagógus – tanító pályafutásomnak vége lett. 

Az asztrológiához értőknek bővebb bemutatkozásul álljon itt a személyes horoszkópom!

Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Benedek Emília oktató születési horoszkópja

Benedek Emília    tanító-pedagógus, felnőttképzési szakember, pszichodráma asszisztens    Tel: 30/586-4959

Ha szívesen ajánlod Másoknak is képzésünket, arra kérünk, hogy oszd meg ezt az oldalt!

Mail: info@mindenamiasztrologia.hu

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392

Irodai telefon: 0652/ 786 – 892

Skype: artemiszmuhely