Havi horoszkóp: Vízöntő hava

(2020.01.20.- 2020.02.19.)

 • A Nap 2020. január 20-án 15 óra 55 perckor a Vízöntő asztrológiai jegy előterébe lép, s tovább halad a Halak jelébe február 19-én 5 óra 57 perckor.

 • Most a Vízöntő Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Boldogasszony, illetve Fergeteg Hava.
 • A horoszkóp ábra a Vízöntő jegyváltás idejére Budapesti koordinátákra van elkészítve.

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Most már tényleg kezdetét veszi az új naptári év! Az ünnepekből visszatértünk a munka világába, ráhangolódtunk a hétköznapokra, s talán már megszoktuk az új dátumot is…

Lassan, de már érzékelhető a világosság fokozatos erősödése, mely a tovább lépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az időszerű dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést hozza el nekünk a Vízöntő. Ha a Bak jelnek megfelelően összegeztünk és áttekintettük a dolgainkat, most előre mozdíthatjuk az elképzeléseinket.

A Vízöntőt gyakran olyan angyalként ábrázolják, mely két korsóból önti a lelket szimbolizáló vizet az égre és a földre. Így összeköti a lent és fent világát, „dimenziókapu”, melyen keresztül a magasabb inspirációk a Földre szállnak, mintegy megtermékenyítve a hétköznapi világot. Intuitív ötletek sokasága önthet el bennünket ilyenkor, ha nyitottak vagyunk, melyeket életünk megújításához, reformjaihoz felhasználhatunk. Éljünk vele!

Ne felejtsük el, e jegyváltás időszaka még aktívan magán hordozza a január 12-én kiteljesedett Szaturnusz – Plútó együttállást, a Bak jegy témáinak hangsúlyával! Videónk többek között erről is szól!

Hold fázisváltozásai

Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen Lunabar holdfázis program

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • Január 16-án 19 órakor a Merkúr átlépett a Vízöntő csillagjegy előterébe, ahol február 3-ig segíti a szükséges reformok megfogalmazását, szervezését, kivitelezését egyéni életünkben ugyanúgy, mint nagyobb, akár országos léptékekben. Ilyenkor könnyebb változtatni. Nagyobb ereje van ilyen időszakban a közösségeknek, civil és alulról építkező társadalmi folyamatoknak, használjuk ki! Szokatlan lépéseket tehetünk az életünkben, új ötletekkel állhatunk elő, megreformálhatjuk korábbi életvitelünket! Keressük meg azt, hogy miben vannak közös nézőpontjaink másokkal, ahelyett, hogy arra tesszük a hangsúlyt, miben nem értünk egyet. Kezdjünk új típusú kommunikációba környezetünkkel, s meglepően tapasztalhatjuk, hogy kedvezően alakulnak kapcsolataink. Jó alkalom ez az időszak arra is, hogy belekezdjünk olyan tanulásba, amely egy addig ismeretlen világgal kapcsolhat össze bennünket. Így elkezdhetjük bármely vonzó idegen nyelvet, de akár a kozmosz analógiás nyelvét, az asztrológiát tanulni. Ha lehetőségünk van rá, keressük barátainkkal a közös programokat, legyen az akár farsangi mulatság is, ahol a régi dolgokat elengedve, kicsit „bolondozhatunk”. Éljük meg örömmel, felszabadultsággal! Ha komolyabb dolgokra vágyunk és felerősödik bennünk a számkivetettek, szükséget szenvedőkkel kapcsolatos segítőkészségünk, ne várjunk másokra. Kezdeményezhetünk civil, közösségi formában társadalmilag hasznos tevékenységet is.
 • Február 3-án 12 órakor tovább halad a Merkúr a Halak jegyébe, ahol február 17-től hátráló mozgásba kezd. Retrográd mozgása során március 4-én ismét visszalép majd a Vízöntő jegyébe. Merkúrhoz többek között a racionális gondolkodást társítjuk, s így a Halak érzelmileg átitatott közegében megnehezíti a konkrét döntéseket, hétköznapi ügymenetet, a gyakorlatias dolgokat. Hivatalos dolgokban ilyenkor gyakran találkozunk pontatlansággal, káosszal, határozatlansággal, akár egymásnak ellentmondó dolgokkal is. Ezért minden fontos ügyintézéskor, szerződéskötéskor fokozott óvatossággal járjunk el! Most könnyebb kivonulni a realitásból, önmagunkat vagy másokat ámítani…Segíti viszont a művészi kifejezésmódot, ihletet, intuíciót adva az alkotáshoz. Használjuk fel erre ezt az időszakot, ha tehetjük! Másokat segítő és humánus törekvéseink, az együttérzésre való hajlamunk fokozódik, s érdeklődésünk inkább a belső világ történései felé fordul. Olvassunk pszichológiai vagy spirituális könyveket, vagy kezdjünk ilyen témájú tanulásba, akár az Artemisz Asztrológia Iskolában. Figyeljük álmainkat! Folytassunk baráti beszélgetéseket az érzelmeinkről, vágyainkról, vagy kérjük egy terapeuta segítségét, ha szükségesnek érezzük. Ilyenkor fontos, hogy óvatosan bánjunk az alkohollal, gyógyszerekkel, egyéb tudatmódosítókkal, mert érzékenyebben reagálunk hatásukra. A közlekedésben legyünk különösen körültekintők!
 • Január 13-án 19 órakor átlépett a Vénusz a Halak csillagjegybe, ahol február 07-ig tartózkodva felerősíti az empátiát, együttérzést és segítőszándékot. Ez a hatás sok emberben a megtapasztalt feszültségek következtében a hétköznapokban fáradtságot, kimerültséget, káoszt okozhat és fokozza a fertőzések iránti fogékonyságot akár járványos formában is. Kevésbé konfrontálódunk, aktív lendületünket nem találjuk. Iszogatunk, egyesek gyógyteát, meleg italokat, míg mások inkább alkoholos termékeket. Hamarabb nyúlnak az arra fogékonyak pótszerekhez, nyugtatókhoz, akár droghoz is, és keseregnek kapcsolataik, életük kudarcán. Különösen alkalmas ez a hatás arra, hogy gyenge karakterek mártír játszmával “szórakoztassák” környezetüket. Ugyanakkor a Halak Vénusz által átszőtt energiája érettebb karaktereknél kedvez a belső, szellemi örömöknek, a feloldó, ellazító szerelmi élményeknek. Erősíti a művészi ihletet és kifejezőkészséget, vagy annak élvezetét. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel. Álmodozóvá és vágyakozóvá tesz bennünket kapcsolataink tekintetében. Gyakrabban jönnek elő olyan gondolataink, hogy “egyszer majd…”, “de jó lenne…”, illetve “valamikor régen, korábban…” Töltsünk több időt olyanok társaságában, akiket szeretünk, engedjünk vágyaink vonzásának, s önmagunkkal is bánjunk jól!
 • Február 7-én éjszaka új ciklusba kezd a Vénusz, s belép a Kos csillagjegy előterébe, és március 5-ig itt fejti ki inspiráló, néha türelmetlen hatását vágyainkkal kapcsolatosan. Az ösztöntörekvéseket, szexuális energiákat felerősíti bennünk, akaratossá, akár önzővé is teszi azok megélését. Hódítani, megszerezni vágyjuk azokat a dolgokat, helyzeteket, személyeket, melyeket „megkívántunk”. Könnyebben bonyolódunk szerelmi kalandokba, vagy teszünk elhamarkodott lépéseket meglévő viszonyainkban. Spontán kapcsolatok gyors kialakítására is lehetőséget ad, melyek mellett a személyes szabadság megtartása is fontos marad. A rivalizálás, versenyhelyzetek fokozottabban jelentkeznek, s a „megmutatom, hogy én vagyok a jobb”, akár meggondolatlan, értelmetlen helyzetekbe is keverhet bennünket. Bánjunk megfontoltan a rendelkezésünkre álló erőkkel, ne pazaroljunk! Táncoljunk, szeretkezzünk, keressünk olyan élethelyzeteket, melyekben feszítő energiáinkat önmagunk és mások számára is örömforrássá változtatjuk.
 • Január 3-án 10 órakor tovább haladt a Mars a Nyilas csillagjegy előterébe, ahol február 16-ig tartózkodik. A teremtő vágyunk, aktivitásunk, egyéni akartunk irányát szimbolikusan kifejező energia most támogatott közegben fejti ki hatását. Ennek segítségével komoly energiákat tudunk befektetni dolgainkba, régóta várt elképzeléseket, „rendkívüli”, nagyobb volumenű tetteket vihetünk véghez, vagy ezek hiányában most lelkesítő, új célokat találhatunk életünkben. Vigyázzunk, hogy reálisan kockáztassunk, s optimista terveinket gondoljuk át ismét, megfontoltan, a realitáshoz kapcsolva. Túl sok dolgot ne vállaljunk be egyszerre, még ha most úgy is érezzük, lendületben vagyunk, mert később nehéz lesz minden vállalásunknak eleget tenni. Kaland és utazásvágyunkat is erősíti, ha van hozzá időnk és lehetőségünk, akár zarándokútra is elindulhatunk. Ha úgy érezzük, humánus célok vezetnek bennünket, erőinket önzetlen segítségnyújtásra is felajánlhatjuk. Jogi témákban is fokozódik az aktivitás, melyet megtapasztalhatunk egyéni, és/vagy országos tekintetben is. Ennek hatását egyszerre tapasztalhatjuk a jog és törvényalkotás területein, és a konkrét joggyakorlatban, alkalmazásban is. Önjelölt tanító és “megmondó emberek”, politikusok és “szakértők” sokasága próbálja ilyenkor a saját életszemléletét, ideológiáját minél szélesebb körben terjeszteni. Mondandójuk hitelességét azon mérhetjük le, hogy a jelen problémáihoz reálisan kapcsolható jövőképet, elképzeléseket fel tudnak-e mutatni. Igyekezzünk megőrizni józanságunkat, döntéseinkben legyünk megfontoltak, ne higgyünk reális kritika nélkül a lelkesítő ígéreteknek.
 • A Mars tovább halad a Bak csillagjegy területére február 16-án délben, ahol március 30-ig tartózkodik. Ebben a 6 hétben erőink fókuszát ismét a gyakorlati világ felé fordítja. „Megméri”, megmutatja számunkra, hogy az előző fázisban kitűzött elképzeléseink életszerűek-e. Segít megbízhatóan, következetesen, fegyelmezetten, kellő józan realitással végezni feladatainkat. Elkészíteni azokat a munkákat, melyek határidősek, vagy komoly koncentrációt, esetleg fizikai erőket is igényelnek. Most képesek vagyunk hűen kitartani elképzeléseink mellett, de vigyázzunk arra, hogy ne ragaszkodjunk olyan dologhoz, ami fölött már eljárt az idő. Ne lepődjünk meg azon, ha ebben az időszakban vezetőinktől sok elvárást, határidős feladatot kapunk, melyeket erőink megfeszítésével, esetleg túlmunkával tudunk csak elvégezni. Összeütközik bennünk az, amire vágyunk, és az, aminek eleget kell tennünk. Ez megterhelő hatású lehet számunkra. Akadályok esetén próbáljuk a helyzetet toleránsan elfogadni, s ne keressünk „kudarcaink” okaként külső bűnbakot. Vigyázzunk arra is, hogy saját elképzelésünket, terhelhetőségünket ne várjuk el másoktól, legyen bennünk kellő rugalmasság és elfogadás.

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • Az Uránusz március 6-án 10 órakor a megújulást szimbolizáló újholdas pozícióval kísérve ismét belépett a Bika csillagjegyébe. Egy szűk fél évig már kaptunk ízelítőt a hatásából 2018. május 15. és november 6-a között, mielőtt visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe. 2025. július 7-ig tartó bő 7 évben a stabilitásra és biztonságra, a régi dolgok konzerválására törekvő Bika minőséget kikerülhetetlen változásokra kényszeríti. Izgalmas, néha kétségbe ejtő, ugyanakkor forradalmi változásokat, váratlan helyzeteket tartogató időszak elé nézünk! A Bika analógiához sorolt rendszerekben az Uránusz megmozgatja a „föld-et” lábunk alatt, felpezsdíti a megszokott rendet, rendszereket. Ide sorolhatjuk a pénzügyi, befektetéssel és biztosítással foglalkozó területeket, a bankszférát. Föld ügyeket, a mezőgazdaságot, állattenyésztést, az élelmiszeripart és magát Gaia-t, a Föld Anyát. Ideje átgondolnunk egyénileg és kollektíven is, mi vajon a mi tulajdonunk, mit birtoklunk valójában. S amit birtoklunk, legyenek azok saját képességeink, milyen magasabb értéket tudunk teremteni általa. Hallgasd meg az előadást!

Bővebben: Uránusz a Bika csillagjegyben

 • A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagjegybe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Neptunusz a Halak csillagjegyben

 • A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • December 2-án 19 órakor, uralmi pozíciójából átlépett a Jupiter a realitást szimbolizáló Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 19-ig tartózkodik. A Jupiter felnagyítja, elérhetőbbé teszi számunkra mindazt, amit a Bak jegy tartalmaihoz sorolunk. Ilyen a kemény munka, a fegyelmezettség, a következetes és reális építése egy rendszernek, hitelesség, felelősségvállalás (egyéni és társadalmi szinten). Összességében az érett felnőtt viselkedés, a tiszta keretek és betartott szabályok az, amit Jupiter most támogatni tud. A Jupiter a Bak jegyében először a Szaturnusz és Plútó után halad, “söpröget”, majd megelőzi őket és hatásával jóindulatúan a realitásra figyelmeztet bennünket. Így lehetőséget ad a józan kiigazításra, mielőtt a „keményebb kezű” tartalmak ugyanerre szólítanak fel bennünket. A Bak jegyén áthaladva a Jupiter úgy készíti elő az új ciklust, hogy az előző 20 év hitbéli, filozófiai, ideológiai kérdéseiben, valamint az általános humánum és igazságosság témáiban felszólít bennünket egy intenzív nagytakarításra, rendrakásra. S ezt követően meg fog érkezni egy izgalmas együttállásba a Szaturnusszal a Vízöntő 0°-ra.
 • A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagjegy előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok “gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan “gyermekeink””(általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra…

Bővebben: Szaturnusz a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire érdemes figyelni:

Bizonytalan vagy? Segítünk Neked, hogy jobban el tudd képzelni, hogyan zajlik az oktatás! 

IDE KATTINTVA  több oktató videót is találsz!

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben, már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Minden ami asztrológia oldala

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola