fbpx

ARTEMISZ ISTENNŐ – Iskolánk névadója és pártfogója

Ő a 12 görög főisten egyike, Apollón ikertestvére, akit a köztudatban a vadászat istennőjeként emlegetnek, mint római megfelelőjét Diánát. Ugyanakkor mélyebb jelentésében Artemisz a Hold istennője!

A Hold változó arcát több istennővel személyesítették meg a görögök. Közülük Artemisz a fiatal, kiteljesedésre váró, növő Hold fázisát testesíti meg. A Hold az asztrológiában a lélek szimbóluma, hozzá kapcsolunk minden empatikus és gondoskodó, segítő szerepkört.

Artemisz pillantása a “holdfény-látásmód”, olyan, mint egy íjászé, amikor egy célra figyel: tiszta, éles és koncentrált, és képes kizárni minden mást. Mindezek mellett erőteljesen intuitív is, mellyel megérzi a cselekvés idejét és módját.

Az Artemisz Asztrológia Iskolában ötvözzük a pszichológiai ismereteket az ősi spirituális látásmóddal. Mind a két terület az “éjszaka sötét” birodalmához tartozik, ahol Artemisz otthonosan mozog, ahová fényt (tudatosságot) visz magával.

Mítosza szerint Hold- vagy fáklyafénynél bebarangolja birodalmát. Emiatt gyakran ábrázolják fáklyával, vagy éppen a Holddal a vállán, csillagokkal a feje körül. Itt olvashatsz mítoszáról.

A természetben élt, saját elképzelései szerint, kivonva magát a férficentrikus világ befolyása alól. A szűziesség fogalomköre ezt a függetlenséget is jelenti.

Artemisz istennő védője a női szüzességnek és a beavatási szertartásoknak, hozzá imádkoztak a vajúdó asszonyok, óvó kegyelmébe ajánlották a kislányokat, s könnyű halált reméltek általa.

Artemisz ellenáll a férfiak szerelmének és csábításának, így is megőrzi függetlenségét. Harciasan óvó, védő szerepében megbünteti a birodalmába behatoló idegeneket, s azt sem tűri, hogy pártfogoltjait, a nimfákat és kedves állatait bántódás érje.

Artemisz a “szűz istennők” közé tartozik.

S hogy miért éppen Artemisz lett iskolánk névadója?

A Hold az érzelmek, a belső világ, a lélek és visszatükrözés ősi szimbóluma. Artemisz istennő azt a nőt jelképezi, aki otthonosan mozog saját lelki világa mélységeiben, nem fél alámerülni. Ezáltal feltárul előtte a belső birodalom, az álmok és szimbólumok világa. Az ott megtapasztaltakat gyakorlatias eszközökkel segítőként tudja hasznosítani.

Segítő, önismeretet támogató szerepre hívtuk létre az Artemisz Asztrológia Iskolát.

Ez szinkronban van minden olyan energiával, amelyeket Artemisz Holdistennőként “képvisel”. Nagyszerűen tükrözi mindazt, ami elengedhetetlen a belső önismereti munkához, amit képviselünk a pszichológiai szemléletű asztrológia oktatásában és alkamazásában.

⇒Segítségnyújtásunk fontos alapelve, hogy mindenki az önmagában hordozott ideát tudja kibontakoztatni, még akkor is, ha az nem mindig felel meg az aktuális társadalmi konvencióknak!

Artemisz istennő a saját céljait követi a maga választotta területen, megőrzi függetlenségét. Azt teszi, ami neki tetszik, nem válik mások áldozatává. Társai ebben a folyamatban a nimfák, melyek a szellemi segítséget, valamint az állatok, melyek az őserőket szimbolizálják.

⇒Szintén elsődleges elvünk, hogy gyakorlatias tapasztalatot és tudást közvetítsünk Hallgatóinknak.

A holdistennők között Artemisz képviseli a a Hold “földies aspektusát”, melynek fontos ismérve a gyakorlatiasság.

Pusztító aspektusát a transzformáció folyamatában fel lehet használni, hiszen a megújulás és továbblépés előfeltétele az idejétmúlt dolgok “lerombolása”, meghaladása.

Hiszünk abban, hogy jó célt szolgálunk, és szükség van a mai világban arra a szemléletmódra, amit képviselünk. Ez a töretlen bizalom segített bennünket eddig is az utunkon, hogy ma már komoly intézményi keretek között tudunk működni.

A céltudatosság, kitartás az akadályok ellenére is a választott úton, olyan Artemisz – vonások, melyek lehetővé teszik a legmerészebb pályaálmok megvalósítását, a legnagyobb teljesítmények elérését is.

7 erőforrás, melyre ARTEMISZ inspirál:

Támogat, hogy egy egészséges függetlenséget alakítsunk ki magunknak!

Ösztönöz, hogy saját belső értékeinknek akarjunk megfelelni!

Bármilyen célt tűzünk ki, erősíti hitünket, hogy azt el fogjuk érni.

Segít a koncentrációs készség kialakításában, mely az intuícióval ötvöződik.

Inspirál az újabb kihívások keresésére, a versengésből fakadó örömre.

Segít, hogy védelmezzük és támogassuk azt, aki arra rászorul.

Hozzájárul, hogy harmóniában tudjunk élni a természettel!

Azt kívánjuk mindenkinek, hogy Artemisz Istennő támogatásával tudjunk olyan új célokat
kitűzni és megvalósítani, melyek a közös fejlődést szolgálják!