Horoszkóp Vízöntő havára

 • A Nap 2019. január 20-án 9 óra 59 perckor a Vízöntő asztrológiai jel előterébe lép, s tovább halad a Halak jelébe február 19-én 0 óra 4 perckor
 • Most a Vízöntő Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Boldogasszony, illetve Fergeteg Hava.
 • A horoszkóp ábra a Vízöntő jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.
 • A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Most már tényleg kezdetét veszi az új naptári év!

Lassan, de már érzékelhető a világosság fokozatos erősödése, mely a tovább lépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az időszerű dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést hozza el nekünk a Vízöntő. Ha a Bak jelnek megfelelően összegeztünk és áttekintettük a dolgainkat, most előre mozdíthatjuk az elképzeléseinket.

A Vízöntőt gyakran olyan angyalként ábrázolják, mely két korsóból önti a lelket szimbolizáló vizet az égre és a földre. Így összeköti a lent és fent világát, „dimenziókapu”, melyen keresztül a magasabb inspirációk a Földre szállnak, mintegy megtermékenyítve a hétköznapi világot. Intuitív ötletek sokasága önthet el bennünket ilyenkor, ha nyitottak vagyunk, melyeket életünk megújításához, reformjaihoz felhasználhatunk. Éljünk vele!

Vízöntő hava: A megújulás időszaka

E jegyváltás időszaka erőteljesen feszítő motívumokkal párosul, mely különösen óvatos és megfontolt hozzáállást kíván tőlünk ezekben a napokban. A január 21-én hajnalban bekövetkező teljes holdfogyatkozás konstellációja magába foglalja az Uránusz forradalmi, lázadó, baleseti hajlamot és konfliktusokat fokozó minőségét is. Ahogy mondják, „könnyen elszakad ilyenkor a cérna”.

Hold fázisváltozásai

 • 21-én kora reggel: „telihold” teljes holdfogyatkozással – Hold az Oroszlán csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
 • 27-én éjszaka: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Skorpió csillagjegyben látható.
 • 04-én éjszaka Vízöntő „újhold”. Hold a Vízöntő csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)
 • 12-én éjszaka: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Bika csillagjegyben látható.

Weboldalunkon külön menüpontot szentelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

A Merkúr

 • A Bak csillagjegyben január 5-én hajnaltól január 24-ig megbízható háttérrel segíti az Új Esztendő feladatainak elkezdését. Egyénileg és társadalmi szinten egyaránt várja az összegzést, belső leltárt, életünkben a „tartozik és követel” rovatok áttekintését. Jó, ha „adósságainkat” rendezzük, s a szükséges lépésekkel nem várunk egy jövőbeli „majd egyszer” helyzetre, ami lehet, hogy soha nem jön el… Költségvetési kiigazításra, takarékos erőbeosztásra serkent mindenkit ez a periódus. A gazdasági folyamatok elemzései bekerülnek a közbeszédbe, s eljön az ideje a befektetett munka, az esetleges megszorítások eredményeinek tisztán látásnak! További reális lépéseket csak megfelelő helyzetfelmérés és új stratégia megfogalmazásával tehetünk. Amit csak lehet, ha lemondások árán is, de próbáljunk ebben az időszakban saját erőforrásból kivitelezni, finanszírozni! Valós és konkrét munkákba kezdhetünk, ha korrekt előkészítés előzte azt meg. Hitelfelvételhez csak nagyon alapos átgondolás után folyamodjunk. Tegyük rendbe a papírokat, iratokat otthon és a munkahelyen egyaránt, amit lehet, selejtezzünk ki.
 • A Merkúr február 10-én 11 órakor a Napot kissé megelőzve belép a Halak jegyébe, ahol – mozgását tekintve – hosszabb ideig, április 17-ig tartózkodik. Ebből március 5-28. között hátráló mozgást végez. E jel hatása alatt megnehezíti a konkrét döntéseket, hétköznapi ügymenetet, gyakorlatias dolgokat. Hivatalos dolgokban ilyenkor gyakran találkozunk pontatlansággal, káosszal, határozatlansággal, akár egymásnak ellentmondó dolgokkal is. Ezért minden fontos ügyintézéskor, szerződéskötéskor fokozott óvatossággal járjunk el! Segíti viszont a művészi kifejezésmódot, ihletet, intuíciót adva az alkotáshoz, használjuk fel erre ezt az időszakot, ha tehetjük! Másokat segítő és humánus törekvéseink, az együttérzésre való hajlamunk fokozódik, s érdeklődésünk inkább a belső világ történései felé fordul. Olvassunk pszichológiai vagy spirituális könyveket, vagy kezdjünk ilyen témájú tanulásba, akár az Artemisz Asztrológia Iskolában. Figyeljük álmainkat! Folytassunk baráti beszélgetéseket az érzelmeinkről, vágyainkról. Ilyenkor fontos, hogy óvatosan bánjunk az alkohollal, gyógyszerekkel, egyéb tudatmódosítókkal, mert érzékenyebben reagálunk hatásukra.
 • Január 24-én hajnalban a Merkúr átlép a Vízöntő csillagkép előterébe, ahol február 10-ig segíti a szükséges reformok megfogalmazását, szervezését, kivitelezését egyéni életünkben ugyanúgy, mint nagyobb, akár országos léptékekben. Ilyenkor könnyebb változtatni. Nagyobb ereje van ilyen időszakban a közösségeknek, civil és alulról építkező társadalmi folyamatoknak, használjuk ki! Szokatlan lépéseket tehetünk az életünkben, új ötletekkel állhatunk elő, megreformálhatjuk korábbi életvitelünket! Keressük meg azt, hogy miben vannak közös nézőpontjaink másokkal, ahelyett, hogy arra tesszük a hangsúlyt, miben nem értünk egyet. Kezdjünk új típusú kommunikációba környezetünkkel, s meglepően tapasztalhatjuk, hogy kedvezően alakulnak kapcsolataink. Jó alkalom ez az időszak arra is, hogy belekezdjünk olyan tanulásba, amely egy addig ismeretlen világgal kapcsolhat össze bennünket. Így elkezdhetjük bármely vonzó idegen nyelvet, de akár a kozmosz analógiás nyelvét, az asztrológiát tanulni (klikk). Ha lehetőségünk van rá, keressük barátainkkal a közös programokat, legyen az akár farsangi mulatság is, ahol a régi dolgokat elengedve, kicsit „bolondozhatunk”. Éljük meg örömmel, felszabadultsággal!

Vénusz

 • Január 7-én délben átlépett a Nyilas csillagjegy előterébe, hogy február 3-ig segítse a megélt feszültségek után a feltöltődést. Vágyunk a lazább programokra, sportra, utazásra, kalandozásokra, emeltebb szinten a filozófiai, életszemléleti gondolatcserékre, beszélgetésekre. Örömet okozhat egy-egy előadás meghallgatása, a világ sokszínűségét bemutató film vagy élménybeszámoló megtekintése. Elkezdhetünk egy új tanfolyamot is, akár az asztrológiával is megismerkedhetsz! Eszünkbe juthat az is, hogy szerencsejátékban kipróbáljuk, vajon Fortuna a kegyeibe fogad-e minket? A szerelemben nagyobb teret kap a játékosság, a közös kulturális programok szerepe. Vigyázzunk ne vállaljuk felesleges kockázatokat, hiszen optimistábbak, derűlátóbbak lehetünk, mint amit a valóság támogat. Most könnyebben bedőlhetünk hangzatos és lelkesítő szlogeneknek, melyek alkalmi és ragyogó lehetőségeket kínálnak, mondván „mert megérdemeljük!” Hajlamosabbak lehetünk többet költeni, mint ahogyan azt előre terveztük. Ha vannak „felesleges” erőforrásaink, azt a szerencsejátékok helyett inkább egyesületek, alapítványok támogatásával, mecénásként költsük el.
 • A Vénusz február 3-án éjszaka tovább halad a Bak csillagjegy előterébe, s itt tartózkodik március 1-ig. Visszafogja a túlzott lazaságot, korlátozza a felelőtlen életélvezetet, ráirányítja a figyelmet az önfegyelemre, s a célok érdekében való lemondásra. Az életörömöket felváltja a gyakorlatiasság, feladat orientáltság. A vásárlási kedvet visszafogja, reálisabbá, átgondolttá teszi. Megmutatja, hol költekeztünk túl az elmúlt időszakban, s mit engedhetünk meg valójában magunknak. Aktuális lelkiállapotunknak megfelelően ráébredhetünk magányosságunkra, amikor valaki vagy valami hiányzik az életünkből. A magányosok, vagy „társas magányban” élők nagyobb eséllyel bezárkóznak, depresszívebb hangulatban sirathatják veszteségeiket. Emiatt valószínűleg többeknek lesz szüksége lelki segélyre, támogatásra… Vegyük észre, hogy vannak olyanok, akik nehezebb anyagi és/vagy érzelmi helyzetben vannak, mint mi! Ha megtehetjük, segítsük, támogassuk őket. Természetes módon megjelenik bennünk az igény arra, hogy életünk mélyebb értelmét, célját keressük. Ezzel az érettebb hozzáállással megtalálhatjuk építő hatását az esetleges egyedüllétnek.

Mars

 • Január 1-én hajnalban belépett uralmi pozíciójába, a Kos csillagjegybe és felfokozott dinamizmust, türelmetlenséget, harciasságot hoz nekünk február 14-ig. Eddig azt éreztük, hogy le vagyunk lassulva, inkább csak terveztünk, álmodoztunk, kivártunk, s most eljött az idő a kivitelezéshez! Hirtelen tettre késznek és egyben türelmetlennek is érezhetjük magunkat. Harcossá, önössé, akár önzővé válhatunk cselekedeteinkben. Hajlamosabbak vagyunk ilyenkor arra, hogy „forró fejjel menjünk a falnak”, nem adva kellő időt a vágyaink, elképzeléseink józan ésszel való átgondolásának. Ez a hatás, fokozza az összeütközéseket, erősíti az agresszív indulatok megjelenését, rivalizálást, pozícióharcot. Ha nem tudjuk felgyűlt energiáinkat építő módon mozgásban, szexben, sportban vagy bármilyen aktív cselekvésben levezetni, az számunkra balesetveszélyes is lehet. Különösen óvatosak legyünk minden szúró, vágó eszközzel és lőfegyverrel! Viszont a realitás talaján, kellő átgondoltság után ez a hatás lehetőséget ad számunkra komoly akadályok áttörésére, melyre már régóta készültünk. Engedjük, hogy új területek felé vezessen bennünket ez a felfedező energia!
 • A Mars február 14-én 11 órakor átlép a Bika csillagjegybe, ahol március 31-ig tartózkodik. Akaratunkat földi célok felé irányítja, cselekedeteinkben a gyakorlati és megfontolt, szükségszerű lépéseket erősíti. Szorgalmas, szívós és kitartó munkát tesz lehetővé, tehát amihez korábban nem éreztünk kellő türelmet, most jött el az ideje! Kétkezi feladatainkat könnyebben elvégezzük ilyenkor, egyben régóta stabil dolgokat le is rombolhatunk. Ez az időszak egyben alkalmas arra is, hogy számunkra fontos értékeink állagmegóvásába, felújításába erőket fektessünk. Kertészkedjünk, építkezzünk, újítsunk fel kedvünk és lehetőségünk szerint. De mindenképpen figyeljünk arra, hogy fokozott fizikai energiáinkat levezessük! Előfordulhat, hogy pénzügyeinkkel intenzívebben kell foglalkoznunk most. Legyünk megfontoltak vágyainkkal kapcsolatosan, gondoljuk át jól, hogy azok kiszolgálása valóban megéri-e a befektetést. A test örömei is előtérbe kerülnek most, élvezzük ki annak minden részét (finom étel, ital, erotika), s ha arra vágyunk, masszíroztassuk magunkat.

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Jupiter

A Jupiter égi útjának következő szakaszához érkezett 2018. november 8-án 13 órakor s belépett uralmi pozíciójába a Nyilas jegyébe, ahol 2019. december 2-ig tartózkodik. A Skorpió hatása alatt sok rejtett tartalomra, nehézségre igyekezett ráirányítani a figyelmünket, melyekkel, ha komolyan szembenéztünk, most segít ezen problémáink meghaladásában. Inspirál bennünket, hogy megtaláljunk magasabb értelmét az előző egy évünk nehézségeinek. Hogy észrevegyük, milyen erőforrásokkal, képességekkel rendelkezünk, hiszen túljutottunk rajta. S most ideje új célok felé fordulni, tervezzünk bátran! Egyre azonban fontos figyelni, törekedjünk arra, hogy a szép ideák az élet gyakorlati színterén is megvalósuljanak. A jupiteri analógiához kapcsolt igazságérzet és segítő lojalitás a Nyilas közegében nagy támogatást kap. Így szűkebb és tágabb közegünkben is valószínűleg fokozottan jelentkezik az igazságosság kérdése. Humánum, az általános emberi értékek és a segítőkészség is nagyobb hangsúllyal jelentkezik az egyének és társadalmak életében. Emellett többen érezhetnek vágyat továbbtanulásra, életszemléletük tágítására, hitéletben való erősödésre. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Jupiter a Nyilas csillagjegyben

Szaturnusz

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagjegy előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Bak csillagjegyben a Szaturnusz

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Uránusz

 • Az elmúlt fél évben már ízelítőt adott nekünk a Bika jeggyel való kapcsolatából. November 6-án visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe, hogy 2019. március 6-ig megéljük vagy meglépjük a szükségszerű „óriás-ugrásokat” egyéni és kollektív életünkben. Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet ismét ez a fél év. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindannyiunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!

Bővebben: Uránusz a Kos csillagjegyben

Neptunusz

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Halak csillagjegyben a Neptunusz

Plútó

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

 • December 21-én 23 óra 23 perckor a téli napforduló pontján keresztül a Nap belép a Bak csillagjegybe
 • Január 1-én hajnalban a Mars belép uralmi pozíciójába a Kos csillagjegybe
 • Január 5-én hajnalban a Merkúr átlép a Bak jegyébe
 • Január 6-án éjszaka az Uránusz direkt mozgásba vált a Kos jelében
 • Január 7-én délben a Vénusz tovább halad a Nyilas jegyébe
 • Január 13-án 20 órakor egzakt Jupiter – Neptunusz kvadrát lesz
 • Január 18-án 17 órakor Mars – Vénusz trigon
 • Január 20-án 9 óra 59 perckor a Nap tovább halad a Vízöntő csillagjegybe

További asztrológiai előadásokat, videókat, írásokat itt találsz:

www.mindenamiasztrologia.hu

Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola

Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely