Horoszkóp Nyilas havára

 • A Nap november 22-én 10 óra 1 perckor a Nyilas csillagképbe lép, s tovább halad a téli napforduló pontján át a Bak asztrológiai jel előterébe, december 21-én 23 óra 23 perckor.
 • Most a Nyilas Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Szent András, illetve Enyészet Hava.
 • A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg.
 • A horoszkóp ábra a NYILAS jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.
 • Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

A Skorpió „alászálló”, halállal való találkozási fázisa után a Nyilas szeretné begyógyítani a sebeket, lerázni az „elmúlt” sötét emlékeit, új célokat kitűzni, amely eltávolít a földi nehézségektől.

Minden mélypontról a HIT adja meg a felemelkedési lehetőséget. Hogy mindannak, amit megéltünk célja és értelme van. Jó, ha a sötét estéken gyertyát gyújtunk, s önmagunkban is keressük a fényt, hogy megtalálhassuk a csak nekünk szóló kinyilatkoztatásokat! Advent közelgő időszaka ennek átéléséről, a hitünk megerősítéséről szól! Keressük meg mivel lettünk „könnyebbek”, hogyan segítenek veszteségeink, elengedett élethelyzeteink új dolgokra találni, továbbvezető célokat megfogalmazni.

Nyilas hava: A lelki felemelkedés időszaka

Hold fázisváltozásai

 • 23-án hajnalban: „telihold” – Hold az Ikrek csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
 • 30-án hajnalban: „félhold” látható (harmadik negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Szűz csillagjegyben látható.
 • 07-én 8 órakor Nyilas „újhold” – Hold a Nyilas csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)
 • 15-én 12 órakor: „félhold” látható (első negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Halak csillagjegyben látható.

Weboldalunkon külön menüpontot szentelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Merkúr

 • Október 31-én hajnalban a Merkúr átlépett a Nyilas csillagjegy előterébe, s ott folytatja égi útját december 1-ig, majd egy rövid Skorpióba való visszalátogatás után december 13. hajnaltól 2019. január 5-ig ismét a Nyilas hatása alatt lesz. Ez alatt a hosszabb időszak alatt segíti, hogy személyes tapasztalataink kikristályosodjanak, összefüggéseikben letisztuljanak. A skorpió hatása alatt önként, vagy sorsunk által ránk kényszerített helyzetek által elvégzett leltár után most új irányvonalakat tudunk kitűzni saját magunknak. Ráláthatunk arra, miért kellett elengednünk bizonyos helyzeteket, személyeket, elképzeléseket az életünkből. Felismerhetjük életünk nagyobb összefüggései által, hogy valójában már akadályoztak bennünket a tovább haladásban. Az egyre rosszabbodó időjárás miatti passzivitást felhasználhatjuk arra, hogy hitünkben erősödjünk, életszemléletünket tágítsuk, tanuljunk. Erre kiváló eszköz az asztrológia, mellyel nálunk is megismerkedhetsz januártól! Ilyenkor felkereshetjük azokat a személyeket is, akiket tanítóként tisztelünk életünkben. Ha kellő időt szánunk az összegzésre, terveket készíthetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy a realitás talaján állva, józan gyakorlatiasságunkat használva tűzzük ki magunknak az új irányokat, különben később rájövünk arra, hogy légvárakat építünk. Ez az időszak az egyének és társadalmak életében fokozottan fókuszba hozza a jog és igazságosság témaköreit, annak akár pozitív vagy negatív tapasztalatait. Jogalkotásban és annak alkalmazásában különösen nagy aktivitást figyelhetünk meg! Sok új szabály és rendelet, törvény lát napvilágot ilyenkor! Tanúi lehetünk a gyakran szubjektíven értelmezett ideológiák, különböző politikai elképzelések hangzatos kinyilatkoztatásainak, „konzultációknak” is. Az egyházak részéről is aktívabb megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, ami nem meglepő, hiszen közeledik az adventi időszak.
 • A Merkúr december 1-én délben hátráló mozgással visszalép a Skorpió csillagjegybe, ahol december 13-ig megmutatja számunkra ezen asztrológiai jel mélyebb tartalmait. Átismételteti velünk az október 10-31-e közötti dolgainkat, gondolatainkat, témáinkat. Ismét ráirányítja a figyelmünket az elmúlásra, az élet nagy kérdéseivel való foglalkozásra, belső munkára. Az intellektuális megértést szimbolizáló Merkúr ebben a jelben tartózkodva segíti belső erőforrásaink feltárását, az önismereti munkát, a spirituális, szellemi témák felé való fordulást. Egyben alkalmas arra is, hogy belső „démonainkkal” találkozzunk, s korábban elfojtott érzéseink inspiráló módon felszínre kerüljenek. Áloméletünk intenzívebbé válhat, s hamarabb döntünk úgy, hogy egy terapeuta segítségét igénybe vesszük. A vitákat, konfliktusokat felerősítheti ez az időszak, ilyenkor hajlamosak vagyunk bántó módon, meggondolatlanul kommunikálni. Vigyázzunk, ne erőltessük rá környezetünkre saját elképzeléseinket, és tudatosan törekedjünk arra, hogy mások nézőpontját is elfogadjuk! Ez most különösen fontos, hiszen tapasztaljuk, hogy a jelentős társadalmi különbségekből fakadó globális problémák felerősödnek.

Vénusz

 • A Vénusz október 31-én 20 órakor hátráló mozgással visszalépett uralmi pozíciójába, a Mérleg csillagjegybe, ahol december 2-ig tartózkodik. Feladataink, hétköznapi teendőink szükséges ellátása mellett figyelmünk jobban rákoncentrál saját vágyaink, életörömeink területére. Ez a hatás felerősíti a kapcsolatteremtési kedvet, vágyat szít minden számunkra kellemes tevékenységre, táncra, szórakozásra, flörtölésre. Megnő az igényünk a különböző kulturális programok iránt, saját ízlésvilágunknak megfelelő koncertre, kiállításra látogathatunk el. Ha van bennünk művészi önkifejezési igény, ez az időszak alkalmas arra, hogy alkotásvágyunknak teret engedjünk. Nyitottabbak vagyunk a szépre, a kellemesre, keressük a harmóniát kívül-belül. A Vénusz, a szerelem planétája a párkapcsolat jelében (Mérleg) szerelmessé és vágyakozóvá tesz bennünket. Ilyenkor szerelmesek vagyunk a szerelembe, vagy szenvedhetünk annak hiányától. S az utóbbit kompenzálhatjuk édesség evéssel, vagy olyan dolgok vásárlásával, melyre valójában nincs szükségünk. Könnyelműen bánhatunk pénzünkkel, a kedvező „akciók”, most hamarabb elcsábítanak bennünket. Legyünk megfontoltak, hogy később ne érezzük úgy, elpocsékoltunk pénzünket. Ez az asztrológiai hatás segít, hogy környezetünket harmonizáljuk, kapcsolatainkban békére leljünk, de vigyázzunk arra, hogy amit most jóindulatból „szőnyeg alá söprünk”, az később konfliktust fog hozni!
 • A Vénusz december 2-án 18 órától 2019. január 7-ig a Skorpió csillagjegy előterében időzik ismét, ahol a közelmúltban (szeptember 9 – október 31.) már hozott élményeket, mielőtt hátráló mozgással visszalépett a Mérleg előterébe. Hatására nagyon mély vágyakat, vonzódásokat és indulatokat élhetünk át. Az emberi viszonyainkban felszínre hozza a kapcsolataink kritikus pontjait, annak mélységeivel szembesít. Felerősítheti félelmeinket egy kapcsolatban való elköteleződéstől, függéstől, kiszolgáltatottságtól, szakítástól, s ez féltékenységben, krízisekben, feszültségekben realizálódhat. Pozitív hatásában segíti a saját mélységeinkkel való szembesülést, az önismereti munkát, mely mindannyiunk életében fontos folyamat. Lehetőségünk van rálátni arra, milyen lelki hiányállapotok mentén vagyunk függésben másokkal, s ezt megváltoztathatjuk. Korábban le nem rendezett kapcsolatok visszatérhetnek életünkbe, vagy olyan motívumok, feszültségek ismét felütik fejüket kapcsolatainkban, amiről azt gondoltuk, hogy sikerült már nagyon mélyen eltemetnünk magunkban. Ezek most, mint rejtett „aknák” „felrobbanhatnak” emberi kapcsolatainkban. Ne várjuk ezt meg, próbáljuk tudatosan feltárni, és időben megoldani kapcsolati problémáinkat.

Mars

 • A Mars a Halak csillagjegybe lépett november 15-én éjszaka és 2019. január 1-ig a korábbi lendületünket visszafogja, lelassítja. Kitűzött céljainkban elbizonytalaníthat, intuitív átgondolásra adva lehetőséget ezzel. Jó, ha komolyan figyelünk a belső hangunkra, az álmainkra, ösztönös megérzéseinkre, de sose nélkülözzük emellett a józan realitást! Erőfeszítéseinket úgy érezhetjük, hogy nagyobb erők akadályozzák. Komoly és tartós dolgok létrehozására, stabilizálására nem kedvez, inkább az alkotó folyamatok, zene, művészi kifejezésmódok megtapasztalásának. Érzéseink, szeretetünk kifejezését támogatja ez a hatás, amire a karácsonyi ünnepkörben lehetőséget is kapunk. Érzelmesebbek, esetleg érzelgősebbek leszünk, ezért könnyebb lehet önsajnálatba menekülni vagy másokat tenni felelőssé problémáinkért, megakadásainkért. Ne feledjük ezek az érzések bennünk ébrednek, még akkor is, ha külső helyzetekre reagálunk általuk. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel, kreatív ábrándozással, alkotással, lelki mélységeinkkel való találkozással. Vigyázzunk, mert akadályoztatás esetén erős késztetést érezhetünk, hogy nehézségeink terhét gyógyszerrel, alkohollal, egyéb tudatmódosítókkal könnyítsük, esetleg kellemetlen helyzeteinkből elmeneküljünk. Ezek csak pótszerek, s rájöhetünk később, hogy feladataink, megoldandó problémáink nem múltak el maguktól.

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Jupiter

A Jupiter égi útjának következő szakaszához érkezett 2018. november 8-án 13 órakor s belépett uralmi pozíciójába a Nyilas jegyébe, ahol 2019. december 2-ig tartózkodik. A Skorpió hatása alatt sok rejtett tartalomra, nehézségre igyekezett ráirányítani a figyelmünket, melyekkel, ha komolyan szembenéztünk, most segít ezen problémáink meghaladásában. Inspirál bennünket, hogy megtaláljunk magasabb értelmét az előző egy évünk nehézségeinek. Hogy észrevegyük, milyen erőforrásokkal, képességekkel rendelkezünk, hiszen túljutottunk rajta. S most ideje új célok felé fordulni, tervezzünk bátran! Egyre azonban fontos figyelni, törekedjünk arra, hogy a szép ideák az élet gyakorlati színterén is megvalósuljanak. A jupiteri analógiához kapcsolt igazságérzet és segítő lojalitás a Nyilas közegében nagy támogatást kap. Így szűkebb és tágabb közegünkben is valószínűleg fokozottan jelentkezik az igazságosság kérdése. Humánum, az általános emberi értékek és a segítőkészség is nagyobb hangsúllyal jelentkezik az egyének és társadalmak életében. Emellett többen érezhetnek vágyat továbbtanulásra, életszemléletük tágítására, hitéletben való erősödésre. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Jupiter a Nyilas csillagjegyben

Szaturnusz

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagjegy előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Bak csillagjegyben a Szaturnusz

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Uránusz

Az Uránusz az elmúlt fél évben már ízelítőt adott nekünk a Bika jeggyel való kapcsolatából. November 6-án visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe, hogy 2019. március 6-ig megéljük vagy meglépjük a szükségszerű „óriás-ugrásokat” egyéni és kollektív életünkben.  Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet ismét ez a fél év. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindannyiunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!

Bővebben: Bika csillagjegyben az Uránusz

Neptunusz

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Halak csillagjegyben a Neptunusz

Plútó

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

 • Október 23-án 13 óra 22 perckor tovább halad a Skorpió csillagjegy előterébe egy erősen feszült Uránuszi szembenállás kíséretében.
 • Október 31-én hajnalban a Merkúr átlép a Nyilas csillagjegybe
 • Október 31-én 20 órakor a Vénusz hátráló mozgással visszalép a Mérleg csillagjegybe
 • November 6-án 19 órakor az Uránusz hátráló mozgással visszatér a Kos jegyébe
 • November 8-án 13 órakor a Jupiter átlép uralmi jegyébe a Nyilasba
 • November 15-én éjszaka a Mars tovább lép a Halak csillagjegybe
 • November 16-án délben a Vénusz befejezi hátráló mozgását a Mérleg közegben
 • November 17-én hajnalban a Merkúr hátráló mozgásba kezd a Nyilas csillagjegyben
 • November 22-én 10 óra 01 perckor a Nap tovább lép a Nyilas csillagjegybe
 • Ne feledkezzünk meg arról, hogy Magyarország számára október 23-a jelentős időpont!

Pszichológiai szemléletű asztrológia oktatásunk új első modulja 2019. január 26-án indul!

Előzetesen már most jelentkezhetsz!

Sikeres különbözeti vizsga után csatlakozhatsz akár a 2. modulhoz is!

Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely