Jupiter a Skorpió csillagjegyben jár

 • A Jupiter 2017. október 10-én 15 óra 20 perckor átlép a szükségszerű transzformációt, mély változásokat szimbolizáló Skorpió csillagjegybe, ahol 2018. november 8-ig kibővít, intenzívebben átélhetővé tesz mindent, amit a Skorpió csillagkép szimbolikájához sorolunk.
 • A planéta keringési ideje 11 év 315 nap (kb. 12 év), tehát nagyjából egy évig tartózkodik egy-egy csillagkép előterében. Bár a klasszikus asztrológia elsősorban támogató elvet társít a Jupiterhez, nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy igazából felfokozó, kibővítő, teret adó minőséggel rendelkezik.
 • Így kitágítja tapasztalatszerzési lehetőségeinket az adott jegytartalommal összefüggésben, hogy fejlődésünket elősegítse.

A kérdés mindig az, hogyan tudunk profitálni ezekből a tapasztalatokból, mit értünk meg belőlük

 • Nincs kényszerítő hatása, lehetőségeket kínál, gyakran könnyebb utakat. Sorspárja a Szaturnusz, életünk egy későbbi szakaszában morális érettségünket visszatükrözve szembesít itt elkövetett túlzásainkkal, visszaéléseinkkel.
 • Az eltelt bő 1 évben az optimista és kiáradó jupiteri minőség az előző jel, a Mérleg hatása alatt, sok mindenben a kivárást és elkendőzést, a megoldások nélküli üres diplomáciai húzásokat, a halogatást hozta számunkra. Egyéni életünkben és társadalmi, globális folyamatokban is azt üzente: „Van néhány problémánk, de semmi komoly, mindent kézben tudunk tartani!”.  Közös élményünk a válságos időszak utáni fellendülés, a fogyasztás fokozódása, a jólét és fejlődés optimizmusa, kirakatba helyezése. (Hazánkban hűen tükrözték ezt az óriásplakát szlogenek.)
 • Természetesen ez a fejlődés és jólét „csalogató” hatással van a világ kevésbé jómódú részére, nem csoda, hogy sokan útra keltek. Arra is láttunk nem egy példát, amikor a külsőségek eluralták a különböző rendezvényeket, akár pazarló módon túl nagy hangsúllyal, hűen a Mérleg jel „cukormázas” hajlamára. Ez az időszak a fesztiválokban is bővelkedett, a mennyiségi kínálat lassan a minőség rovására ment. A Mérleg jegyhez társított házasságok száma is megnőtt hazánkban az elmúlt évben. Nyilván a CSOK jogi háttere támogatta ezt a folyamatot. Más országokban az azonos neműek házasságkötését lehetővé tévő törvényeket hoztak, pl. Németország.

A Mérleg jegyén áthaladó Jupiter magasabb szinten a valódi együttműködést, a közös célok érdekében történő összefogást serkentette, melynek megvalósulását mindenki láthatja

 • Úgy tűnik, ez az év a valódi problémákban való megrekedést, ezzel együtt azoknak a megerősödését hozta, hiszen az elodázás, a konfrontáció előli kitérés, (melyet a Mérlegről mintáztak), „színes – szélesvásznú” diplomáciai szócséplések, valós tettek nélküli partnerségek nem oldották meg a nehézségeket. Megtapasztaltuk, hogy mindent a diplomácia eszközével nem vagyunk képesek kezelni. Ha a gondolatokat és papírra leírt szavakat nem váltjuk tettekre, akkor nem csináltunk semmit, bár lehet, hogy sok energiát felemésztett…
 • A Jupiter, tovább lépve a Skorpió csillagképbe, az elmúlt egy év látszatmegoldásai után, rálátást adhat arra, mi van a mélyben, mi a kendőzetlen valóság. A cél, hogy az összefüggéseket felismerhessük, és a megfelelő következtetés mellett valóban gyökeresen változtassunk. Számítsunk arra, hogy a 2018. november 8-ig tartó időszakban a Jupiter hatása jóindulatúan feltárja egyéni és kollektív életünk kínos nehézségeit, elhallgatott, rejtegetett dolgainkat annak érdekében, hogy azt ne „sűrítsük”, bonyolítsuk tovább.
 • Aki nyitott rá, annak támogatja egyéni önismereti munkáját, régóta hordozott problémáinak áttranszformálását, gazdagítja belső életét, segíti, hogy életszemlélete, hite átalakuljon.
 • A planéta mozgásában bekövetkező irányváltás, hátráló mozgás lehetővé teszi, hogy újragondoljuk elképzeléseinket, fejlesszük az életről vallott ideológiánkat, hitünket, esetleg az igazsághoz, etikussághoz való hozzáállásunkban változtathatunk. Ez a Jupiter esetében a Skorpió csillagjegyben 2018. március 10-től július 11-ig fog tartani.

A Skorpió Jupiter hatása nemzeti, társadalmi szinteken

Fontos, hogy az aktuális hatás nem (csak) Magyarországra vonatkozik, a világ bármely pontján megtörténő eseményben felismerhetjük analógiáit, jellemzőit. Néhány előfeltevés, milyen tapasztalatokat élhetünk meg:

 • Sajnos az időszak kedvez a korábbi konfliktusokat tovább mélyítő ideológiai és vallási alapon való feszültségkeltésnek, mely az „árnyékhatalmak” megerősödését segíti.
 • Általánosságban nő az emberiség szorongásszintje, mely alkalmat ad arra, hogy tömegeket befolyásoljanak félelemkeltéssel, ellenségképek gyártásával.
 • Isten és a vallási előírások nevében megtett intoleráns viselkedéseket tovább fokozza. Általánosságban erősödik a hajlam a szélsőséges ideológiákra akár vallási, akár politikai alapon. Szekták, önjelölt tanítók színrelépésének lehetünk tanúi.
 • Az arra hajlamosaknál a hatalmi megszállottságot, a megalomániát is erősítheti. Felfokozza a feszültségeket, az eltérő makacs álláspontok kiéleződését, a józanságot nélkülöző szűklátókörűséget, a világ „fekete vagy fehér” felosztását.
 • Globálisan tanúi lehetünk nagy lelepleződéseknek, de hatalom összevonásnak is, természetesen jól megmagyarázva, törvényekkel alátámasztva, az egyén érdekében.

Korábban elkendőzött korrupcióra, egyéb hatalommal való visszaélésre derülhet fény

 • Tiszteletreméltó emberek titkaival, meglepő szexuális, egyéb eltitkolt, megbotránkoztató szokásaival, visszaélésével lehet tele a média.
 • Diplomáciai területeken kiéleződnek és éles konfliktusokba fordulhatnak korábbi folyamatok, „szakítások”, szerződések semmibe vétele is megtörténhet. Kiderülhet, hogy mi zajlott a látszólagos együttműködések álarca mögött korábban.
 • Fókuszba kerülnek az ellenőrző és végrehajtó területek. A NAV és katasztrófavédelem mellett most minden rendőri, titkos szolgálati, katonai szervezet felkészülhet új vezetőkre, illetve új jogszabályi háttérre.
 • Fokozódhat az ügyeskedésre, a bűnözésre való hajlam, de bravúros nyomozásokról is értesülhetünk. Bővebb személyes „adathalászathoz” is hozzájárulhatnak új törvények. Lehallgatásokról, titkos megfigyelésekről értesülhetünk.
 • Vagyonkimentések indulhatnak el rejtett csatornákon, s most a mások kárán hasznot húzók látszólagosan jól járnak. Korábbi hitelek ismét problémát okozhatnak, esetleg újabb hitelfelvételre, segélyekre lesz szüksége bizonyos országoknak.
 • Pszichés zavarok számának fokozódásával lehet számolni, mely ráirányítja a figyelmet a szükséges intézményi háttér bővítésére, az ellátás minőségére. Valószínűleg több krízis-intervencióra lesz szükség, a függőségek száma és az öngyilkossági mutatók is emelkedhetnek. Mindezek miatt a Skorpió felségterületére sorolt pszichológia és annak gyakorlása is számíthat jogi újraszabályozásra.

A Skorpió területére soroljuk az asztrológiában a tudománynak és kutatásnak azon területeit, melyek a teremtésbe „beavatkoznak”.

 • Számíthatunk olyan felfedezésekre, mely a genetika területét érinti, illetve olyan jogi szabályozásokra, mely a génmanipulált növényekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos. Fokozódhat az érdeklődés a szexualitás, az alvás és halálkutatás témájában.
 • A csatornázás és szennyvízelvezetés területeire szükségszerűen figyelni kell, globális problémát okozhat a szemét és annak kezelése. Új törvények láthatnak napvilágot az élet végére (eutanázia), temetkezésre vonatkozóan.
 • Földanya transzformáló jelzéseit is intenzívebben megérezheti az emberiség. Mindez egy közös célt szolgál az emberiség életében, hogy felismerjük és a megfelelő irányba tereljük végre életünket, horizontunkat kitágítva túlnőjünk az anyagias szemléleten. Ez túlélésünk kulcsa és lehetősége. Jupiter most a lélek felé irányítja figyelmünket!
 • Ha optimisták vagyunk, feltételezhetjük, hogy a spirituális látásmód szükségszerűsége életre hív új iskolákat, illetve jogilag legalizálja azokat. Egyben jó lehetőség arra, hogy a szellemi nézőpont, valamint a tudomány közeledjenek egymáshoz.
 • Ez az időszak próbál bennünket ráébreszteni arra, hogy ideje visszaadni, ahol korábban elvettünk, visszaforgatni oda, ahonnan támogatást kaptunk a fejlődésünkhöz. Lehetőséget adva valódi rendszerváltásokra. Ehhez segítségül kaphatunk karizmatikus tanítókat, olyan személyeket, akik egyéni igényeiket háttérbe szorítva valóban a globális változások hatékony menedzserei lehetnek.

Egyéni szempontból a Skorpió Jupiter hatása

Leginkább a vízjegyek szülötteit (Rák, Skorpió, Halak) támogatja, míg a Bika, Oroszlán és Vízöntő érdekeltségekkel rendelkezőkben inkább elégedetlenséget, túlzásokra való hajlamot, feszültséget okozhat.

 • A korábbi általános felsorolást „lefordítva” észrevehetjük önmagunkon, szűkebb környezetünkön, hogy aggodalom tölthet el bennünket a jövővel kapcsolatban, szorongunk a kontrollvesztettség lehetőségétől.
 • Saját sérelmeinket, szorongásainkat is túldimenzionálhatjuk, mely nehezíti a mások nézőpontjával való találkozást. Bizalmatlanságot, bezárkózást, titkolózásra való hajlamot is fokozza. A korábban „szőnyeg alá söpört” problémákkal saját érdekünkben foglalkoznunk kell, különben berobbannak rejtett, elfojtott feszültségeink, krízist és/vagy végleges változásokat okozva életünkben.
 • Könnyebb utak csalóka reményét kínálva az arra hajlamosaknál erősíti a függőségeket, jelentősen megterhelve a kapcsolatokat. De a virtuális valóságba való teljes belefeledkezést, titkos vágyak kínzó sürgetését, pusztító indulatok felszínre törését is megélhetik néhányan. Domináló és alárendelt, rosszabb esetben tettes és áldozat szerepköröket is sokan átélhetnek. Hiszen mindenkinél az elfojtott tudattalan tartalmak felszínre kerülését támogatja meg ez a hatás.

Vigyázzunk az egyoldalú látásmódra, ne erőszakoljuk rá senkire saját hitünket, életszemléletünket vagy ideológiánkat, s ha lehet, kerüljük, hogy mások manipuláljanak, irányítsanak bennünket.

 • Legyünk úrrá saját szorongásainkon, tartsuk kézben érzelmi világunkat, s így kevésbé vagyunk befolyásolhatóak. Ha szükséges, kérjünk segítséget saját belső világunk megismeréséhez, átdolgozásához, mélyüljünk el saját önismeretünkben.
 • Érettebb szinten a belső, korábban kevésbé megélt tudattartalmak megismerésére van lehetőségünk, jobb működésmódra szert tenni, spirituális értelemben fejlődni. Gazdagodhatnak felismeréseink, intenzívebbé válhat álomtevékenységünk, esetleg elkezdünk rejtett összefüggéseket feltáró tanulmányokat folytatni (pl. Artemisz Asztrológia Iskola)
 • A Jupiter a Skorpió jegyében fényt kínál saját „sötétségünkben”, támogató erőket ad a belső tudatos átalakulásunkban. A külső világban zajló folyamatok értő és elfogadó hozzáállása mellett megadja a lehetőséget, hogy önmagunkban, belső világunkban keressünk stabilitást, a külvilági kapaszkodók helyett. Szintézis lehetőségét nyújtja a szélsőséges nézőpontok között, hidat teremtve ideológiák, istenképek között.

Használjuk ki jól ezt a hatást, teremtsünk fényt a sötétségben önmagunk, azon keresztül mások számára!

Pszichológiai szemléletű asztrológia oktatásunk új első modulja 2019. január végén indul!

Előzetesen már most jelentkezhetsz!

Sikeres különbözeti vizsga után csatlakozhatsz akár a 2. modulhoz is!

Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 0652/786-892
Skype: artemiszmuhely