Horoszkóp Vízöntő havára

A Nap 2018. 01. 20-án a Vízöntő csillagjegybe lép, s tovább halad a Halak jel előterébe február 18-án 18 óra 18 perckor.

Most a Vízöntő Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Boldogasszony, illetve Fergeteg Hava.

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg.
A horoszkóp ábra a VÍZÖNTŐ jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.

Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Lassan, de már érzékelhető a világosság fokozatos erősödése, mely a továbblépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az új dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést hozza el nekünk a Vízöntő. Most már tényleg kezdetét veszi az új naptári év! A vízöntőt gyakran olyan angyalként ábrázolják, mely két korsóból önti a lelket szimbolizáló vizet az égre és a földre. Így összeköti a lent és fent világát, „dimenziókapu”, melyen keresztül a magasabb inspirációk a Földre szállnak, mintegy megtermékenyítve a hétköznapi világot. Intuitív ötletek sokasága öntheti el ilyenkor az arra nyitott személyeket.

VÍZÖNTŐ HAVA: A MEGÚJULÁS IDŐSZAKA!

Hold fázisváltozásai

01. 24-én éjfél előtt: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Bika csillagjegyben látható.
01. 31-én 14 órakor: „telihold” teljes holdfogyatkozással – Hold az Oroszlán csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
02. 07-én 17 órakor: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Skorpió csillagjegyben látható.
02. 15-én 22 órakor Vízöntő „újhold”. Hold a Vízöntő csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)

Weboldalunkon külön menüpontot szemtelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

A Merkúr a Bak csillagképben időzve 2018. január 11-én hajnaltól január 31-ig megbízható háttérrel segíti az Új Esztendő feladatainak elkezdését. Egyénileg és társadalmi szinten egyaránt várja az összegzést, belső leltárt, életünkben a „tartozik és követel” rovatok áttekintését. Jó, ha „adósságainkat” rendezzük, s a szükséges lépésekkel nem várunk egy jövőbeli „majd egyszer” helyzetre, ami lehet, hogy soha nem jön el… Költségvetési kiigazításra, takarékos erőbeosztásra serkent mindenkit ez a periódus. A gazdasági folyamatok elemzései bekerülnek a közbeszédbe, s eljön az ideje a befektetett munka, az esetleges megszorítások eredményeinek tisztán látásnak! További reális lépéseket csak megfelelő helyzetfelmérés és új stratégia megfogalmazásával tehetünk. Amit csak lehet, ha lemondások árán is, de próbáljunk ebben az időszakban saját erőforrásból kivitelezni, finanszírozni! Valós és konkrét munkákba kezdhetünk, ha korrekt előkészítés előzte azt meg. Hitelfelvételhez csak nagyon alapos átgondolás után folyamodjunk. Tegyük rendbe a papírokat, iratokat otthon és a munkahelyen egyaránt, amit lehet, selejtezzünk ki.

 • 2018. január 31-én 14 órakor a Merkúr átlép a Vízöntő csillagkép előterébe, ahol február 18-ig segíti a szükséges reformok megfogalmazását, szervezését, kivitelezését egyéni életünkben ugyanúgy, mint nagyobb, akár országos léptékekben. Ilyenkor könnyebb változtatni. Nagyobb ereje van ilyen időszakban a közösségeknek, civil és alulról építkező társadalmi folyamatoknak, használjuk ki! Szokatlan lépéseket tehetünk az életünkben, új ötletekkel állhatunk elő, megreformálhatjuk korábbi életvitelünket! Keressük meg azt, hogy miben vannak közös nézőpontjaink másokkal, ahelyett, hogy arra tesszük a hangsúlyt, miben nem értünk egyet. Kezdjünk új típusú kommunikációba környezetünkkel, s meglepően tapasztalhatjuk, hogy kedvezően alakulnak kapcsolataink. Jó alkalom ez az időszak arra is, hogy belekezdjünk olyan tanulásba, amely egy addig ismeretlen világgal kapcsolhat össze bennünket. Így elkezdhetjük bármely vonzó idegen nyelvet, de akár a kozmosz analógiás nyelvét, az asztrológiát tanulni. Ha lehetőségünk van rá, keressük barátainkkal a közös programokat, legyen az akár farsangi mulatság is, ahol a régi dolgokat elengedve, kicsit „bolondozhatunk”. Éljük meg örömmel, felszabadultsággal!
 • A Merkúr február 18-án hajnalban a Napot „mintegy ajtónállóként bevezetve” belép a Halak jegyébe, ahol március 06-ig tartózkodik. E jel hatása alatt megnehezíti a konkrét döntéseket, hétköznapi ügymenetet, gyakorlatias dolgokat. Hivatalos dolgokban ilyenkor gyakran találkozunk pontatlansággal, káosszal, határozatlansággal, akár egymásnak ellentmondó dolgokkal is. Ezért minden fontos ügyintézéskor, szerződéskötéskor fokozott óvatossággal járjunk el! Segíti viszont a művészi kifejezésmódot, ihletet, intuíciót adva az alkotáshoz, használjuk fel erre ezt az időszakot, ha tehetjük! Másokat segítő és humánus törekvéseink, az együttérzésre való hajlamunk fokozódik, s érdeklődésünk inkább a belső világ történései felé fordul. Olvassunk pszichológiai vagy spirituális témájú könyveket. Figyeljük álmainkat! Folytassunk baráti beszélgetéseket az érzelmeinkről, vágyainkról. Ilyenkor fontos, hogy óvatosan bánjunk az alkohollal, gyógyszerekkel, egyéb tudatmódosítókkal, mert érzékenyebben reagálunk hatásukra.

A Vénusz január 18-án hajnalban átlépett a számára komor és korlátozó Bak közegből a Vízöntő csillagjegyébe, ahol február 11-ig tartózkodik. Vágyat szít bennünk, hogy a sok teher, felelősség, munka után lazítsunk, s kipróbáljunk valami újat, vagy régóta vágyottat, esetleg egyszerűen csak szabadságoljuk magunkat a mindennapokból. Lesznek, akiket ez a hatás arra serkent, hogy külföldre utazzanak, esetleg spirituális, szellemi programokban vegyenek részt. Ha erős az „Egyedül vagyok a gondolkodásmódommal” – érzete, most találhatunk olyan csoportosulásokat, ahol hasonló életszemléletűekkel találkozhatunk (pl. Asztrológia Iskola, Kulturális Kreatívok) Kedvez ez az időszak a közösségi örömöknek, buliknak, társaságok, baráti csoportosulások újra szerveződhetnek. Alapítványokat, egyesületeket, számunkra fontos közösségi vagy segítő intézményeket alapíthatunk, vagy kapcsolódhatunk a már meglevők munkájához. Gyakorolhatjuk a kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársaink támogatását. Esetleg belevághatunk személyes kapcsolataink megreformálásába, váratlan, szokatlan és új színeket adva a korábbi megszokott rutinhoz. Új kapcsolatok iránt nagyobb nyitottsággal rendelkezve esetleg olyan helyzeteket is kipróbálhatunk, ami addig ismeretlen volt számunkra. Örüljünk minden újnak!

 • A Vénusz február 11-én hajnalban átlép a Halak csillagjegybe, ahol március 7-ig tartózkodva felerősíti az empátiát, együttérzést és segítőszándékot. Ebben a nehézségekkel terhelt időszakban valószínűleg lehetőségünk lesz arra, hogy önzetlen segítségnyújtást gyakoroljunk. Ez a hatás sok emberben a megtapasztalt feszültségek következtében a hétköznapokban fáradtságot, kimerültséget, káoszt okozhat, és fokozza a fertőzések iránti fogékonyságot akár járványos formában is. Kevésbé konfrontálódunk, aktív lendületünket nem találjuk. Iszogatunk, egyesek gyógyteát, meleg italokat, míg mások inkább alkoholos termékeket. Hamarabb nyúlnak az arra fogékonyak pótszerekhez, nyugtatókhoz, akár droghoz is, és keseregnek kapcsolataik, életük kudarcán. Különösen alkalmas ez a hatás arra, hogy gyenge karakterek mártír játszmával „szórakoztassák” környezetüket. Ugyanakkor a Halak Vénusz által átszőtt energiája érettebb karaktereknél kedvez a belső, szellemi örömöknek, a feloldó, ellazító szerelmi élményeknek. Erősíti a művészi ihletet és kifejezőkészséget, vagy annak élvezetét. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel. Álmodozóvá és vágyakozóvá tesz bennünket kapcsolataink tekintetében. Gyakrabban jönnek elő olyan gondolataink, hogy „egyszer majd…”, „de jó lenne…”, illetve „valamikor régen, korábban…” Töltsünk több időt olyanok társaságában, akiket szeretünk, engedjünk vágyaink vonzásának, s önmagunkkal is bánjunk jól!

A Mars december 9-én 9 órakor belép uralmi pozíciójába, a Skorpió csillagképbe, ahol 2018. január 26-ig tartózkodik.  A korábbi időszak ideológiai, életszemléleti, politikai különbségeit felerősíti, bemerevíti. Hatása alatt tapasztalhatjuk, hogy a kikerült konfliktusok most berobbanhatnak, fokozva a szembenállást eltérő nézetek között, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meglepő, korábban eltitkolt dolgok kerülhetnek a felszínre, melyeket jól időzítve egyéni érdekek mentén mozgatnak. Önmagunk mélységeiben is rábukkanhatunk elrejtett dolgokra, lehet az egy titkolt „démon”, de teremtő, átalakító erőforrás is. A Skorpió mélységeket szimbolizáló jelében a Mars komoly vágyat szít az élet rejtett aspektusaival való találkozásra, a szexualitás mélységeinek megtapasztalására, titkok, számunkra rejtett dolgok felkutatására. Felerősíti azt az egyéni akaratot, hogy vágyainknak megfelelően alakítsuk a világunkat, s ez törvényszerűen összeütközik mások elképzelésével. Óvakodjunk attól, hogy a külső világot a saját képünkre formáljuk! Vegyük figyelembe azt a szellemi törvényt, hogy csak saját magamat tudom megváltoztatni! Az erővel, ami adatott, rombolhatunk vagy építhetünk, egyéni tudatszintünk a mérce ebben mindenkor. Komoly eredményeket érhetünk el az önismeretben, belső világunk átalakításában, ha hajlandók vagyunk ennek árát „megfizetni”, azaz energiákat fektetni saját magunkba.

 • A Mars január 26-án 13 órakor tovább halad a Nyilas csillagkép előterébe, ahol március 17-ig tartózkodik. A teremtő vágyunk, aktivitásunk, egyéni akartunk irányát szimbolikusan kifejező energia most támogatott közegben fejti ki hatását. Ennek segítségével komoly energiákat tudunk befektetni dolgainkba, régóta várt elképzeléseket, „rendkívüli”, nagyobb volumenű tetteket vihetünk véghez, vagy ezek hiányában most lelkesítő, új célokat találhatunk életünkben. Vigyázzunk, hogy reálisan kockáztassunk, s optimista terveinket gondoljuk át ismét, megfontoltan, a realitáshoz kapcsolva. Túl sok dolgot ne vállaljunk be egyszerre, még ha most úgy is érezzük, lendületben vagyunk, mert később nehéz lesz minden vállalásunknak eleget tenni. Kaland és utazásvágyunkat is erősíti, ha van hozzá időnk és lehetőségünk, akár zarándokútra is elindulhatunk. Ha úgy érezzük, humánus célok vezetnek bennünket, erőinket önzetlen segítségnyújtásra is felajánlhatjuk. Jogi témákban is fokozódik az aktivitás, melyet megtapasztalhatunk egyéni, és/vagy országos tekintetben is. Ennek hatását egyszerre tapasztalhatjuk a jog és törvényalkotás területein, és a konkrét joggyakorlatban, alkalmazásban is. Önjelölt tanító és „megmondó emberek”, politikusok és „szakértők” sokasága próbálja a saját életszemléletét, ideológiáját minél szélesebb körben terjeszteni. Mondandójuk hitelességét azon mérhetjük le, hogy a jelen problémáihoz reálisan kapcsolható jövőképet, elképzeléseket fel tudnak-e mutatni. Magyarországon a kampányidőszakban igencsak érzékelhetjük, az akár túlzásokra, elnagyolt csúsztatásokra hajlamosító hatását! Igyekezzünk megőrizni józanságunkat, döntéseinkben legyünk megfontoltak, ne higgyünk reális kritika nélkül a lelkesítő kampányígéreteknek.

A Jupiter október 10-én 15 óra 20 perckor átlépett a szükségszerű transzformációt, mély változásokat szimbolizáló Skorpió csillagjegybe. Az előző jel, a Mérleg hatása alatt sok mindenben a kivárást és elkendőzést, a megoldások nélküli üres diplomáciai húzásokat, a halogatást is lehetővé tette. Egyéni életünkben és társadalmi, globális folyamatokban is azt üzente: „van néhány problémánk, de semmi komoly, mindent kézben tudunk tartani!”.  Az elmúlt egy év látszatmegoldásai után ráláthatunk arra, mi van a mélyben, mi a kendőzetlen valóság, annak érdekében, hogy az összefüggéseket felismerhessük és a megfelelő következtetés mellett valóban gyökeresen változtassunk. 2018 november 8-ig tartó időszakban a Jupiter hatása jóindulatúan feltárja életünk kínos nehézségeit, elhallgatott, rejtegetett dolgainkat, annak érdekében, hogy azt ne „sűrítsük”, bonyolítsuk tovább. Aki nyitott rá, annak támogatja egyéni önismereti munkáját, régóta hordozott problémáinak áttranszformálását, gazdagítja belső életét.
Bővebben a Jupiter a Skorpió jelében írásban olvashatsz róla

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagkép előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva, intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra.
Bővebben a Bak jelében a Szaturnusz hanganyagból tudhatsz meg információkat

Az Uránusz belépett a Kos csillagjegybe 2011. március 12-én, és 2018. májusig itt fejti ki a hatását. Új és szükséges változásokhoz, „óriásugrásokhoz” segítve egyéneket, társadalmakat. Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet az előttünk levő szűk hét esztendő. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindnyájunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!
Bővebben a Kos jelében az Uránusz írásban olvashatsz róla

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án végleg átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!
Bővebben a Halak jelében a Neptunusz írásban olvashatsz róla

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.
Bővebben a Plútó a Bakban írásban olvashatsz róla

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

 • Január 20-án 4 óra 9 perckor a Nap átlép a Vízöntő csillagjegy előterébe
 • Január 26-án a Mars tovább halad a Nyilas csillagjegybe
 • Január 31-én teljes holdfogyatkozás, mely 13 óra 52 perc -15 óra 07 perc között tart, hatásmaximuma 14 óra 30-kor várható
 • Január 31-én a Merkúr is belép a Vízöntő jegybe
 • Február 11-én hajnalban a Vénusz is tovább halad a Halak jegyébe
 • Február 18-án hajnalban a Merkúr belép a Halak jegyébe
 • Február 18-án 18 óra 18 perckor a Nap is belép a Halak asztrológiai jel előterébe
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely