Jelentkezés feltételei

A 4 modulos
"Pszicho-asztrológiai tanácsadó"
képzés végén azok az asztrológus jelölt hallgatóink, akik mind a 4 modulról
rendelkeznek Tanúsítvánnyal,
asztrológus záróvizsgára jelentkezhetnek...Az asztrológia záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll...

Írásbeli rész

Az asztrológus jelölt hallgatóink kiválasztanak vagy egy ismert, de már elhunyt személyt, vagy saját privát szférájukban keresnek még élő személyt, akinek bepontosítják radixát (születési képletét).
Írásbeli elemzést készítenek a megismert asztrológiai módszerekkel, közérthető formában.
Részletesen az elemzés követelményeiről

A szóbeli vizsga három részből áll

Az első tételsor részletesen kifejtős választ kíván egy asztrológiai témáról.
A második tételsor a gyakorlati elemzési feladatokhoz kapcsolódik.
Az asztrológus - pszicho-asztrológiai tanácsadó záró vizsga végén az előzetesen megírt asztrológiai elemzés megvédése.
Vizsgatételek

Az asztrológus záróvizsgán való részvétel előfeltételei

Mind a négy modul elvégzését bizonyító Tanúsítvány megléte.
"Pszichológiai szemléletű asztrológiai tanácsadó" záróvizsgára való jelentkezés írásban személyesen 2018. március 31-ig.
A záróvizsga díjának befizetése egy összegben 2018. március 31-ig.
A KÉSZ asztrológia záró dolgozat leadásának határideje összefűzött, nyomtatott és elektronikus formában 2018. május 31-ig.

A Hallgató a jelentkezésével együtt vállalja, hogy a megadott határidőig leadja a záródolgozatát.
Abban az estben, ha a Hallgató nem adja le a megfelelő időre a záródolgozatot, vagy záródolgozata nem felel meg formai és tartalmi szempontból az előírtaknak, vagy önhibájából nem jelenik meg a záróvizsgán, abban az esetben a befizetett vizsgadíj nem jár vissza.

Pszicho-asztrológiai tanácsadó képzés képző intézményeként mi a következőket vállaljuk

Megszervezzük a "Pszichológiai szemléletű asztrológiai tanácsadó" képzés záróvizsgáját.
Külsős, független tagot biztosítunk az asztrológus vizsga elnöki feladataihoz.
A szóbeli vizsgához tételsort bocsátunk asztrológus jelölt hallgatóink rendelkezésére.
A záróvizsgával kapcsolatos adminisztrációt lebonyolítjuk.
A "Pszichológiai szemléletű asztrológiai tanácsadó" záróvizsga várható időpontjáról értesítjük hallgatóinkat a sikeres IV. modulzáró vizsga után 30 napon belül.
Konzultációs lehetőséget biztosítunk az asztrológia vizsgadolgozat elkészítéséhez/javításához/kiegészítéséhez. Vizsgáztatóként vállaljuk, hogy a záródolgozatról visszajelzést adunk a szóbeli vizsga előtt.

Sikeres záróvizsga esetén asztrológus jelölt hallgatóink megkaphatják a
"Pszichológiai szemléletű asztrológus tanácsadó” végzettséget igazoló OKLEVELET.


Artemisz Asztrológia Iskola
Tel: 30/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Skype: artemiszmuhely